باز تعریف کوچینگ نوجوان و مزایای آن

12 خرداد 1403 - خواندن 4 دقیقه - 89 بازدید

کوچینگ فرآیندی است که هدف آن بهبود عملکرد است و به جای گذشته یا آینده دور، بر «زمان حال» متمرکز است.کوچینگ نوجوانان می تواند برای نوجوانان 12 تا 19 ساله در نظر گرفته شده باشد

کوچینگ نوجوانان که به عنوان مربیگری نوجوان نیز شناخته می شود، فرآیندی است که برای کمک به نوجوانان در دستیابی به اهداف خود و توسعه مهارت های ضروری زندگی طراحی شده است..


کوچینگ یک عمل تخصصی است که هدف آن کمک به افراد برای دستیابی به بهترین هایشان با ارائه آینه ای از کل هویت است.

 کوچینگ روان درمانی، مشاوره، سخنرانی یا تدریس نیست.

 فرآیند کوچینگ شامل شروع با یک مشکل و تمرکز بر منابع داخلی برای یافتن راه حل های مناسب است.

 مربیان با هماهنگ کردن برنامه ها با خواسته های مشتری، توافق بر روی آنچه مشتری می خواهد روی آن کار کند، و کار بر روی چیزی تحت تاثیر مشتری کار می کنند.

کوچینگ یک تلاش مشترک بین کوچ و کوچی است کوچینگ یک تلاش مشترک بین مربی و مشتری است که توانایی های شخصی و حرفه ای را از طریق تفکر عمیق و خلاقیت تقویت می کند.

 کوچینگ نوجوان اغلب شامل یک مربی است که به صورت انفرادی با یک نوجوان کار می کند تا اهداف آنها را شناسایی کند، برنامه ای برای دستیابی به آنها ایجاد کند، و در طول فرآیند راهنمایی و پشتیبانی ارائه دهد.کوچینگ نوجوانان روشی است که به نوجوانان کمک می کند تا در دوران حساس نوجوانی، اهداف و علایق شخصی خود را کشف کرده و به بهترین شکل ممکن به آنها دست یابنددر این روش، مربی یا کوچ در کنار نوجوان قرار گرفته و به او کمک می کند تا مسائل و چالش های پیش رو را شناسایی و حل کند


کوچینگ نوجوانان می تواند مزایای زیادی برای نوجوانان داشته باشد،کوچینگ نوجوانان می تواند به عنوان ابزاری مفید برای هدایت نوجوانان در مسیر رشد و شکوفایی استعدادها و تحقق اهداف شخصی مورد استفاده قرار گیرد


اهداف اولیه کوچینگ نوجوانان عبارتند از:


1. تعیین هدف و دستیابی: نوجوانان یاد می گیرند که اهداف مشخصی را تعیین کنند و به آنها دست یابند، که در طول سال های نوجوانی که تغییرات و رشد قابل توجهی رخ می دهد، مهارت مهمی است.

2. ایجاد اعتماد به نفس: مربیان با شناسایی نقاط قوت و توانایی های نوجوانان و ارائه تشویق و حمایت به نوجوانان کمک می کنند اعتماد به نفس خود را تقویت کنند.

3. مدیریت عاطفی: نوجوانان یاد می گیرند که احساسات خود را به طور موثر مدیریت کنند، که در طول سال های نوجوانی که در معرض چالش های عاطفی مختلف قرار می گیرند، بسیار مهم است.

4. تصمیم گیری: مربیان به نوجوانان کمک می کنند تا تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند که با منافع آنها مطابقت دارد.

5. غلبه بر چالش ها: نوجوانان برای غلبه بر چالش ها در مدرسه و سایر زمینه های زندگی هدایت می شوند و تاب آوری و اعتماد به نفس را تقویت می کنند.

6. خودآگاهی: مربیان به نوجوانان کمک می کنند تا درک بهتری از خود، از جمله نقاط قوت، اشتیاق و ارزش های خود داشته باشند، که می تواند به اهداف معنادارتر و احساس جهت دهی منجر شود.

7. مهارت های ارتباطی: نوجوانان تکنیک های ارتباطی موثر از جمله گوش دادن فعال، تامل و خلاصه نویسی را برای بهبود مهارت های بین فردی خود می آموزند


کوچینگ نوجوانان می تواند برای نوجوانان 12 تا 19 ساله که در مورد مسیر زندگی خود مطمئن نیستند یا در زمینه های مختلف از جمله اهداف شخصی، تحصیلی یا حرفه ای به راهنمایی نیاز دارند مفید باشد کوچینگ نوجوانان میتواند بمنزله ابزاری برای توسعه تاب آوری و توانایی ایشان لحاظ شود.