مفهوم تاب آوری تحول آفرین است

23 خرداد 1403 - خواندن 4 دقیقه - 99 بازدید

مفهوم تاب آوری ریشه در فلسفه، بوم شناسی، روانشناسی و مهندسی دارد. متفاوت از آنچه که معمولا تصور می شود، تاب آوری یک مفهوم نوپا نیست. ویژگی های روان شناختی و فیزیکی کلمه تاب آوری، همانطور که معمولا ادعا می شود، در قرن گذشته معرفی نشده بود، اما در عوض، منشا آن به ریشه های فلسفی بسیار قدیمی تری برمی گردد که نشان دهنده این ظرفیت بازگشت است.

معمولا ما تاب آوری را تحسین می کنیم و افراد را تشویق می کنیم  تا  تاب آوری خود را در مواجهه با لحظات چالش برانگیز افزایش دهند.حال باید دید آیا تشویق افراد به تاب آوری همیشه درست است؟ آیا همیشه خوب است که روی آن قایق در حال غرق شدن دوباره بپریم؟ به نظر می رسد هر دو کاربرد روانی و زیست محیطی تاب آوری به بازگشت به وضعیت موجود قبل از رویداد مخرب اشاره دارد.
به عبارت دیگر، ارزش مثبتی که ما برای تاب آوری قائل هستیم، با توانایی نجات از دریای طوفانی زندگی و به ساحل رساندن خود و کشتی شکسته به ساحل  امن و آرام است که اندازه گیری می شود. واژه تاب آوری، همانطور که امروزه استفاده می شود، دلالت بر این دارد که شفای واقعی تنها از طریق بازسازی صحت و سلامتی قبل از بروز سانحه امکان پذیر است.

امی ورنر همین اصطلاح را در روانشناسی برای مطالعه طولی کودکان و جوانان به کار برد (ورنر 1982، 1995، 2001). منظور او از تاب آوری، توانایی انسان برای جذب اثرات یک شوک ، تهید یا تغییر آسیب زاست  پروفسور امی ورنر سازماندهی مجدد منابع خود با استراتژی و شیوه های جدی را تاب آوری معرفی کرده است . او طی بیش از 40 سال مطالعه، ظرفیت و توانایی تاب آوری دانش آموزان کائوآی ( حزایز کانادا) را برای موفقیت و دستیابی به کیفیت  رضایت بخشی از زندگی با وجود فقراجتماعی و اقتصادی شرایط زندگی آنها اندازه گیری مورد مطالعه قرارداد این پژوهش به  عنوان مطالعات پیشتاز تاب آوری شهرت جهانی دارد (ورنر، 1997).


مفهوم تاب آوری در فلسفه قبلا توسط افلاطون و بعدا توسط نیچه با اصطلاحی متفاوت بیان شده بود. افلاطون در Politeia خود، فرد تاب آور را به عنوان فردی شجاع توصیف می کند که قدرتش از بی احتیاطی یا عدم آگاهی ناشی نمی شود، بلکه از پیوند عمیق با روح واقعی اش ناشی می شود. نیچه نیز به روشی مشابه، با تامل در شجاعت و هویت، مفهوم تاب آوری را توسعه داد.

 مناسب به نظر میرسد به نیچه و جمله معروف وی  "از مدرسه جنگ زندگی - آنچه مرا نکشد، قوی ترم می کند".  هم نگاهی بیاندازیم اگرچه همه میدانیم سهم نیچه در تئوری تاب آوری با درک رشد پس از سانحه و غنی سازی معنایی که به دنبال یک رویداد تاب آوری محفوظ است .
تاب آوری نمیتواند دست آویزی برای فقیر ماندن فقرا باشد اگرچه تاب آوری رایج ترین رفتار در مواجهه با رویدادهای ناخوشایند و فاجعه بار زندگی است اما هر جا تحولی مثبت و سازنده هست جلوه ای از توانایی و تاب آوری ماست وهر جایی که تاب آوری توسعه پیدا کرده است شاهد پایداری ، رشد و توسعه بوده ایم .