راهبردهای استفاده از هوش مصنوعی مولد در کسب و کار

27 خرداد 1403 - خواندن 6 دقیقه - 74 بازدید

باسمه تعالی


چگونه هوش مصنوعی مولد[1] را برای کسب و کار خود استفاده کنیم؟

یک راه برای استفاده تمامی کسب و کارها از هوش مصنوعی مولد وجود ندارد. اما نکته مشخص این است که استفاده از هوش مصنوعی مولد برای کسب و کارها مزیت رقابتی به همراه خواهد آورد. این فناوری می تواند قدرت تصمیم گیری را ارتقا بخشد، از گذشته بیاموزد، فرصت های جدیدی ایجاد کند و نقاط قوت موجود را تقویت کند. در ادامه، به معرفی راهبردهای استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار پرداخته می شود.


1. هوش مقیاس[2]: آزادسازی ذهن انسان (برگرفته از صحبت های آنتون اس. اوچینیکوف[3] (استاد علوم تصمیم گیری))

هوش مصنوعی مولد از طریق تصمیم گیری هوشمند در مقیاس، مسیر جدیدی را برای ایجاد مزیت رقابتی نشان می دهد. علاوه بر صرفه جویی در هزینه و کاهش ریسک، هوش مصنوعی مولد می تواند اکثریت تصمیماتی را که برای تجزیه و تحلیل انسان بسیار خرد هستند را مدیریت کند.

مطالعات مختلف نشان داده است که بسیاری از تصمیمات انسان از نوع تصمیمات کوچک و کم اهمیت هستند. این نوع از تصمیمات، حدود 70 درصد از کل میزان تصمیمات افراد را تشکیل می دهند. برای نمونه، تصمیم گیری برای رفتن به باشگاه. این دسته از تصمیمات پیامدهای مهمی نداشته و تاثیرات حداقلی دارند ولی قدرت تفکر ارزشمند انسان را به خود اختصاص می دهند. هوش مصنوعی مولد می تواند این تصمیمات را خودکارسازی کرده و هزینه استفاده از تفکر و ذهن انسان را کاهش دهد.

اساسا هوش مصنوعی مولد می تواند ظرفیت انسان ها را برای انجام فعالیت هایی با پیامدهای مهم تر ارتقا بخشد. استفاده از هوش مصنوعی در موقعیت های مختلف، راهبرد مهمی برای ایجاد مزیت رقابتی خواهد بود.


2. درمان «فراموشی سازمانی» و «سوخت یادگیری»[4]: (برگرفته از صحبت های دیوید دوبوا[5] (دانشیار بازاریابی))

دلیل اصلی شکست سازمان ها و شرکت ها در تغییر و پذیرش فناوری ها این است که آن ها دچار «فراموشی» می شوند. آن ها آموخته های تجربیات گذشته خود را فراموش می کنند. هوش سازمانی مولد می تواند یک حافظه سازمانی ایجاد کند و به این مشکل کمک کند.

برای نمونه، واحد بازاریابی سازمان ها و شرکت ها می توانند یک پایگاه داده جامع از کمپین ها و تبلیغات گذشته را ایجاد کند که برای تمامی کارکنان قابل دسترسی باشد. این امکان، زمان واقعی انجام فرایندها را با کمک آموخته های گذشته بهینه سازی می کند.

هوش مصنوعی مولد ابزارهای مختلفی را ارائه می دهد که با استفاده از آن ها می توان به داده های تحلیلی بی درنگ دسترسی داشت، اهمیت روندهای بازار را فهمید و تهدیدها و فرصت های مختلف را به صورت آنی شناسایی کرد. در نهایت هوش مصنوعی مولد سازمان ها را در دستیابی به یادگیری مستمر کمک خواهد کرد.


3. رهاسازی «شهود فراانسانی[6]» (برگرفته از صحبت های میگل سوزا لوبو[7](دانشیار علوم تصمیم گیری):

ادعای اصلی هوش مصنوعی مولد، خودکارسازی شهود انسان است. مانند این که محاسبات رویه ای، وظایفی مانند محاسبات پیچیده و حسابداری را خودکار می کند. شهود پیشرفته می تواند به سازمان ها کمک کند تا به طور فزاینده ای وظایف خود را خودکار کرده و برنامه های کاربردی بیشتری را کشف کنند.

توانایی بکارگیری چنین شهودی می تواند یک ابزار قدرتمند باشد که سرعت تولید خروجی های خلاقانه را ارتقا می بخشد. همان طور که معرفی پایگاه های داده توانست فرصت های تجاری پیش بینی نشده ای را ایجاد کند، کارآفرینان می توانند با استفاده از شهود فراانسانی امکانات جدیدی را شناسایی کرده و خلق ارزش را هدایت کنند.


4. استفاده از مزیت های موجود و تقویت آن (برگرفته از صحبت های هیونجین کیم[8](استادیار استراتژی)):

چالش هایی که در پذیرش هوش مصنوعی مولد موجود دارد، بسیاری از سازمان ها و شرکت ها را در درک دستاوردهای پیاده سازی یا استفاده از چنین فناوری هایی با مشکل مواجه کرده است. مجموعه هایی که بتوانند بر این چالش ها غلبه کنند، به مزیت رقابتی دست خواهند یافت.

هوش مصنوعی مولد می تواند ظاهر مجموعه ها و حتی نحوه تصمیم گیری آن ها را تغییر دهد. مجموعه هایی که داده های بهتری دارند یا توانایی توسعه الگوهای خود را دارند می توانند از هوش مصنوعی مولد با پیچیدگی بسیار بیشتری استفاده کرده و شکاف مزیت رقابتی را افزایش دهند.

در نهایت هوش مصنوعی مولد می تواند منابع موجود مزیت بخش فعلی را تقویت کرده و ظرفیت های منابع انسانی سازمان ها را ارتقا بخشیده تا آنان بتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.


نتیجه

هوش مصنوعی مولد یک ابزار قدرتمند برای کسب و کارها خواهد بود، چه از طریق مدیریت تصمیم های با «نتیجه حداقلی» که نیروی مغزی ارزشمند را مصرف می کنند، چه از طریق تقویت قدرت یادگیری و تصمیم گیری مبتنی بر داده ها یا ایجاد شهود مافوق بشری برای تولید خروجی های خلاقانه و همینطور افزایش مزیت رقابتی موجود. آیا لازم نیست موفقیت در کسب و کار مجددا تعریف شود؟منابع

Anton S. Ovchinnikov, David Dubois, Miguel Sousa Lobo and Hyunjin Kim (2024). Four Ways GenAI Can Give You a Competitive Edge. INSEAD.[1] GenAI

[2] Scale intelligence

[3] Anton S. Ovchinnikov

[4] Cure Organizational Amnesia and Fuel Learning

[5] David Dubois

[6] Superhuman Intuition

[7] Miguel Sousa Lobo

[8] Hyunjin Kim