آقای مهندس milad hadadnezhad

Engineer milad hadadnezhad

استاد مدعو_کارشناس ارشد

Researcher ID: (100252)

11
1
11
1
1

Conference Papers

Education

 • کارشناسی ارشد برق مخابرات-سیستم تهران جنوب1394-1398

سوابق شغلی و تخصصی

 • مجری طرح تحقیقاتی رهگیری و تخمین مکان بلادرنگ ناوگان‌های دریایی (ناو هواپیمابر، کشتی جنگی، قایق تندرو، زیردریایی و...) توسط سونو‌بوی و هوش مصنوعی(شبکه عصبی) (تاکنون)
 • مجری طرح تحقیقاتی تعیین مکان جسم متحرک توسط سیگنال دریافتی RSSI از جسم متحرک و هوش مصنوعی در یک محیط داخلی به مساحت 10000 متر مربع (تاکنون)
 • مجری طرح تحقیقاتی رهگیری هدف در محیط داخلی با استفاده از گیرنده‌های نوری با ویژگی تحرک گیرنده، یکسان نبودن ارتفاع فرستنده ها، عدم دسترسی به ارتفاع گیرنده و همتراز نبودن ارتفاع گیرنده و فرستنده (تاکنون)
 • مجری طرح تحقیقاتی طراحی گیرنده نوری به منظور موقعیت یابی با زاویه ورود (تاکنون)
 • مجری طرح تحقیقاتی کشف عدم وجود خط دید در سیستم‌های دارای باند فوق وسیع یا فرا پهن باند توسط خصوصیات آماری سیگنال دریافتی به منظور تخمین مکان (تاکنون)
 • مجری طرح تحقیقاتی رهگیری اهداف دارای قدرت مانور توسط فیلتر متوالی مونت‌کارلو (تاکنون)
 • مجری طرح تحقیقاتی تعیین مکان حسگرهای جاده‌ای به منظور نظارت در سناریوهای نظامی (تاکنون)
 • مجری طرح تحقیقاتی تخمین جهت ورود سیگنال ناشی از شلیگ گلوله از یک اسلحه با وجود نویز بالا و توسط یک آرایه میکروفونی (تاکنون)
 • مجری طرح تحقیقاتی استخراج و آنالیز ویژگی‌های سیگنال‌های رسیده از اسلحه‌های کوچک به منظور تعیین مکان محل شلیک (تاکنون)
 • مجری طرح تحقیقاتی ارائه یک سیستم رهگیری راداری توسط هوش مصنوعی (شبکه‌عصبی) در مانورهای درگیری هوایی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مجری طرح یک سیستم تشخیص چهره توسط شبکه عصبی کانولوشن شامل بخش های تنه و انشعاب (تاکنون)

Workshops

 • دوره آموزشی power BTS - همراه اول (1397)

Other

 • علایق شخصی