ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر حسین خزیمه نژاد

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (100508)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی حسین خزیمه نژاد در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی حسین خزیمه نژاد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
عضو کمیته علمی - هیات داوران

حسین خزیمه نژاد Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهآستانه حرکت رسوب در محاری تحت فشار مربعی شکلپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط حد ته نشینی رسوب در بازوی خروجی سیفونهای معکوس کانال پای پلاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط شروع حرکت ذرات ترسیب شده در کانالهای روباز با مقطع مستطیلی و بستر غیر فرسایشیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
4دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه افت جریان در بازوی خروجی سیفون معکوس در یک بستر ترسیب شدههفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی معادلات نفوذ در خاکهای با بافت لوم شنینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه روآبط موجود در زمینه شرایط آستانه حرکتششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرر شیب بستر بر روی حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانالها و آبراهه های با شیب ملایمششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
8دریافت فایل PDF مقالهبهبود پارامترهای هیدرولیکی جریان در رودخانه های شریانی پساز اعمال طرحهای ساماندهی مطالعه موردی: طرح ساماندهی ساحل رودخانه اعلاء در خوزستانسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
9دریافت فایل PDF مقالهبرداشت بیرویه مصالح رودخانهای در استان خوزستان یکی از عوامل اصلی آبشستگی پایه و کوله پلهای بزرگسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
10دریافت فایل PDF مقالهمبانی طراحی، اجرا و بهرهبرداری از سدهای زیرزمینیپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
11دریافت فایل PDF مقالهزهابهای کشاورزی و نقش آن در مدیریت منابع آب استان خوزستانپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
12دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی پارامترهای طراحی صفحه مستغرق متصل به تکیه گاه بهمنظور کاهش آبشستگی موضعینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه عملکرد طوقه های متقارن و نامتقارن درکاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پلنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
14دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازتکنولوژی بتن غلتکی درساخت آبشکن های رودخانه ای مطالعه موردی: طرح ساماندهی رودخانه اعلاء درخوزستاننهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم با رویکرد مدیریت منابع آب بر نیاز آبی وعملکرد محصولات کشاورزیهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین1392
16دریافت فایل PDF مقالهبنتوز و نقش آن در پایش کیفی پساب های صنعتی و کشاورزیاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
17دریافت فایل PDF مقالهبهسازی آب رودخانه ارس و کاربرد گیاه پالایی جهت حذف پساب صنعتیاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناسایی ظرفیت های ناشناخته منابع آب در مناطق کویری در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی قنات روستای مزرعه نو در استان یزد)پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های کیفیت آب زیرزمینی آبخوان قائن جهت مصرف کشاورزیدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان کیفیت آب زیرزمینی آبخوان قائن جهت مصرف شرب بر اساس شاخص GQIدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده پیرامون اثرات منفی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینیدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
22دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی کیفی آب زیرزمینی آبخوان دشت قاین بر اساس شاخص GQI با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
23دریافت فایل PDF مقالهاثر شیب و غلظت بر ارتفاع پیشانی جریان غلیظ در شرایط آزمایشگاهیهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت و رفتار جریان چگال گل آلود جهت مدیریت منابع و مخازن آبهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی ازمایشگاهی تاثیر شیب بستر و غلظت بر سرعت پیشانی جریان غلیظ نمکیهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارتفاع هد جریان غلیظ در دو قطر مختلف پوشش گیاهی در شرایط آزمایشگاهیهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
27دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سرعت جریان غلیظ در دو قطر مختلف پوشش گیاهی در شرایط آزمایشگاهیهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
28دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنیک کدورت سنجی جهت تعیین میزان غلظت مواد معلقسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
29دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی عملکرد طوقه های زبر و صاف در کاهش آبشستگی اطراف تکیه گاههای پلسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی موضعی اطراف تکیه گاه پلهاسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد طوقه در کاهش آبشستگی موضعی اطراف تکیه گاه پلهاسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی الگوی توزیع سرعت در دشت سیلابی دارای پوشش گیاهیدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی میدان سه بعدی جریان پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلیدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زبری سطح طوقه بر کارایی آن در کاهش آبشستگی تکیه گاه پل با مقطع مستطیلیدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان و رسوب پیرامون صفحه مستغرق متصل به تکیه گاه پلدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های مختلف آبیاری و کم آبیاری بر بهینه سازی و بهره وری مصرف آبهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
37دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرایند تحلیل شبکه ای در تعیین روش های مناسب مقاوم سازی ساحل رودخانهسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
38دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جریان ضربه آبی با استفاده از روش گیرنده موج ایستا Shock-Capturingچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر جریان ضربه آبی با استفاده از روش گیرنده موج ایستاچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی آب رودخانه کارون ازجنبه مصرف کشاورزی و شربدومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات احداث بند و مرمت قنات روستای سرگلوندومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با حضور صفحه مستغرق متصل به آندوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی میدان مجریان پیرامون تکیه گاه پل در شرایط نصب طوقهدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی طرح تثبیت شن های روان با استفاده از مالچ نفتی در استان خوزستاندوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفی آب رودخانه کشان چای و پیش بینی اثرات توسعه انسانی بر آندوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی سد و شبکه آبیاری و زهکشی ابریق اهر(ایثار)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
47دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی آبشستگی تکیه گاه پل با استفاده از فلوئنت و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهیدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرعت جریان در آبشستگی تکیه گاه پل در مدل عددی فلوئنت و مقایسه با نتایج آزمایشگاهیدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ارتفاع صفحات نفوذ ناپذیرمستغرق برسرعت پیشانی جریان غلیظ نمکی بااستفاده ازمدل آزمایشگاهیپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی طرح های انتقال آب به کویر مرکزی (تاریچه و مزایا و معایب طرح ها)چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی1395
51دریافت فایل PDF مقالهامنیت بر مدار دیپلماسی آبچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد مدل های تانک و SimHyd در شبیه سازی رواناب حوضه ی آبریز قره سوسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
53دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبت استغراق دیوار موازی بر کاهش حداکثر عمق آبشستگی پیرامون تکیه گاه پلچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
54دریافت فایل PDF مقالهتوپوگرافی آبشستگی پیرامون دیوار موازی مستغرق در تکیه گاه پلچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
55دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی : حوضه آبریز بیرجند)دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست1395
56دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بیرجند به کمک آنالیز موجکسومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات دما و بارش در دورههای آتی به کمک دادههای گزارش پنجم تحت تاثیرتغییراقلیماولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم1395
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه نصب بلوک های مکعبی در حوضچه ترسیب بر وضعیت نهشته شدن رسوباتدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحقیقات انجام شده در خصوص تاثیر موانع و زبری بر شرایط جریان های غلیظدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع قایم غلظت جریان غلیظ نمکی تحت تاثیر تراکم و ارتفاع پوشش گیاهیدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی روند تغییرات فشار استاتیک برروی تاج و تندآب سرریز اوجی در شرایط مختلف هیدرولیکیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از بلوک در حوضچه رسوب گیر بر حرکت بار بسترشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر تعداد ردیف بلوک های مکعبی در حوضچه ترسیب بر وضعیت نهشته شدن رسوباتشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر نصب موانع مکعبی در مسیر جریان رودخانه های سیلابی بر کاهش آورد رسوباتاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
66دریافت فایل PDF مقالهاحیا و حفظ قنوات با رویکرد ایجاد توسعه پایدار روستایی در استان خراسان جنوبیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییر دبی پیک هیدروگراف سیل روی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پلاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تغییر دبی پایه هیدروگراف سیل روی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پلاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از حوضچه ترسیب مانع دار جهت کاهش آورد رسوب رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی پیرامون گروه پایه های دوتایی در جریان یکنواختاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
71دریافت فایل PDF مقالهمقایسه داده های دمای کمینه و دمای بیشینه با استفاده از دو مدل LARS-WG و SDSM (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
72دریافت فایل PDF مقالهاثر دبی پیک هیدروگراف سیل بر آبشستگی پیرامون گروه پایه های دوتاییاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر ابعاد صفحات مستغرق بر نحوه انتقال بار بستر در بخش تعریض شده رودخانهکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش و زاویه نصب صفحات مستغرق توام با تعریض رودخانه بر کاهش انتقال بار بسترکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زاویه برخورد جریان بر پروفیل آبشستگی لوله در اعماق مختلف کارگذاری سپرکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عمق کارگذاری سپر بر آبشستگی پیرامون لوله در زوایای مختلف برخورد جریانکنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی1397
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زاویه و فواصل اپی های محافظ بر آبشستگی پیرامون تکیه گاه پلیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش دانش بومی قنات و سازه های آبی مربوط به آن بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی توسعه پایداراولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب1397
79دریافت فایل PDF مقالهآبیاری کمربند سبز ابتدایی جاده بیرجند به قائن با استفاده از آب بارانسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
80دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اثرات تغییر اقلیم روی الگوی بارش مطالعه موردی: استان خراسان جنوبیسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
81دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات پارامترهای اقلیمی (دما و بارندگی) برای دوره آینده نزدیک مطالعه موردی: استان خراسان جنوبیسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
82دریافت فایل PDF مقالهاثرکاربری اراضی بر پاسخ هیدرولوژیکی حوزه آبخیز شهری مطالعه موردی شهر قمپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
83دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد ابزار توسعه کم اثر بر رواناب شهری با استفاده از مدلSWMMپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
84دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی دمای متوسط با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان منطقه مورد مطالعه کرمانپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
85دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکانهای تامین آب شرب شهرستانهای خراسان جنوبی در شرایط تنش آبی بااستفاده از روش تحلیل شبکه ای در سیستم اطلاعات جغرافیاییاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرصت ها و چالش های زیست محیطی و اقتصادی قناتسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییر اقلیم با استفاده از روش من کندال اصلاح شده در استان کرمانسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کیفی آب قنوات حوضه آبریز درانجیر-ساغند جهت استفاده در کشاورزی با به کارگیری روش های زمین آمارسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی رد پای آب در بخش کشاورزی(پژوهش موردی دشت خضری)سومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه1399
90دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه تغییرات شوری آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مشهد)پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقادیر شوری و کلر در آبخوان دشت قاین با استفاده از روشهای زمین آمارپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
92دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی دبی اوج سیلاب با استفاده از مدل بیان ژن (مطالعه موردی : حوضه آبخیز قره سو کرمانشاه)پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
93دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل سود-هزینه طرح های تغذیه مصنوعی خراسان جنوبی بر مبنای سناریوهای مصرف آبپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400

حسین خزیمه نژاد Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی طوقه های ال شکل در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل با استفاده از مدل آزمایشگاهیفصلنامه مهندسی عمران فردوسی1395
2دریافت فایل PDF مقالهمروری بر الگوریتمهای فراکاوشی درمدیریت منابع آبدو فصلنامه آب و توسعه پایدار1395
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی دانش بومی زعفران کاران پیرامون مسایل مرتبط با آبیاری(مطالعه موردی: خراسان جنوبی)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1395
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکبفصلنامه آب و خاک1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر آرایش موانع نفوذپذیر و شیب بستر بر مشخصه های هیدرولیکی جریان غلیظفصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران1396
6دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی چاه های تغذیه جهت تغذیه مصنوعی و بهبود کیفیت آبخوان دشت بیرجند با استفاده از پساب تصفیه شده فاضلابفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1397
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر شکل، آرایش و مساحت صفحات نفوذناپذیر مستغرق بر مشخصه های جریان غلیظپژوهش های حفاظت آب و خاک1395
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه و ارزیابی روش های بهینه سازی سراسری در تخمین پارامترهای مدل هیدرولوژیکی رواناب روزانهفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی سرعت پیشانی جریان غلیظ نمکی تحت تاثیر پوشش گیاهیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر توامان تعریض و نصب صفحات مستغرق در رودخانه بر نحوه انتقال باربسترپژوهش های حفاظت آب و خاک1398
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر نصب تیغه متصل به تکیه گاه پل بر آبشستگی موضعی و الگوی جریانپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی سرعت آستانه ی حرکت رسوبات غیرچسبنده ی غیریکنواخت درکانال های آبیاری و زهکشیپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلیپژوهش های حفاظت آب و خاک1394
14دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی و بررسی مخاطرات ناشی از برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سرایان)مهندسی آبیاری و آب ایران1398
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی معیارهای مدیریتی و هیدروژئولوژیکی بر تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی دشت سرایانمهندسی آبیاری و آب ایران1399
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش دراستیک استاندارد و مدل های ناپارامتریک یادگیری بر پایه نمونه با پارامتر K (IBK) و درخت تصمیم M5 در مکان یابی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت آستانه- کوچصفهان)فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1398
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیرتعرق روزانه در مدل های با ساختار ریاضی متفاوت در اقلیم های مختلف ایرانپژوهش آب در کشاورزی1398
18دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش‌های اصلاح‌شده فازی و FEMA در ارزیابی ریسک تهدیدات انسان‌ساز در سامانه‌های آبیفصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران1399
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای دما و بارش تحت تأثیر تغییر اقلیم( مطالعه موردی: دشت بیرجند)مهندسی آبیاری و آب ایران1399
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه عملکرد 4 روش مدل سازیLS-SVM ،NN ، GEPو ANFIS-PSO در شبیه سازی بارش – رواناب (منطقه مورد مطالعه: هلیل رود - سد جیرفت)مهندسی آبیاری و آب ایران1400
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد طوقههای مستطیلی متقارن و نامتقارن درکاهش آبشستگی موضعی تکیهگاه پلفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1393
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دانش فنی کشاورزان در رابطه با زراعت زعفران ( مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی)دوفصلنامه پژوهش های زعفران1396
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر تراکم پوشش گیاهی بر مشخصه های جریان غلیظنشریه آبیاری و زهکشی ایران1394
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سه روش ریزمقیاس نمایی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی تحت تاثیرتغییراقلیمنشریه آبیاری و زهکشی ایران1397
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدل KNN و درخت M۵ در مدل سازی جریان رودخانه: مطالعه موردی ایستگاه سرمونشریه آبیاری و زهکشی ایران1397
26دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل سری زمانی ARIMA برای پیش بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی جهت استفاده در کشاورزی (مطالعه موردی: دشت چهارمحال و بختیاری)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1399
27دریافت فایل PDF مقالهمعیار آستانه ی حرکت ذرات رسوبی در مجاری بسته با مقطع مربع شکلفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1389
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر چیدمان پوشش گیاهی بر کنترل جریان چگالفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری بر تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجیفصلنامه هیدرولیک1400
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات توسعه شهری بر رواناب با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: استان قم)فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بده ماکزیمم هیدروگراف سیل بر آبشستگی پیرامون گروه پایه دوتایی پل با استفاده از مدل آزمایشگاهیمهندسی آبیاری و آب ایران1400
create: 11 April 2019 - view 45

حسین خزیمه نژاد annual papers published chart

Contact informations

Province: خراسان جنوبی City: بیرجند

Share

Top Keywords in حسین خزیمه نژاد papers

Support