ابوالفضل گائینی | سیویلیکا

دکتر ابوالفضل گائینی

استادیار و عضو هیئت علمی

معرفی

علاقه مند به حوزه مدیریت (عمومی)


سمتهای علمی و اجرایی ابوالفضل گائینی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • کنفرانس بین المللی دین و علوم انسانی (دبیر علمی)