آقای پروفسور Amin Baghizadeh

Prof. Amin Baghizadeh

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (10270)

75
93
1
4
1
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب اصلاح ژنتیکی گیاهان برای تحمل به تنش های محیطی (حق شناس/ رشت) - 1393 - Persian
  • کتاب مقدمه ای بر کلون سازی ژن وآنالیز DNA (کارآفرینان جوان) - 1393 - Persian
  • کتاب محاسبات ریاضی در زیست شناسی مولکولی و زیست فناوری (آییژ) - 1392 - Persian
  • کتاب مدیریت علف های هرز (تنوع زیستی گونه های گیاهی شهرستان بم) (فانوس) - 1390 - Persian

Teaching Experience

Education

  • دکتری حرفه ای اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری) University of Tehran1376-1383