خانم مهندس Niloofar Amirazodi

Engineer Niloofar Amirazodi

دانشجو کارشناسی ارشد طراحی شهری

Researcher ID: (104258)

1
2
3
29
36

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر کانون ایران شناسی و گردشگری دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1398-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر کانون ایران شناسی و گردشگری دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو دانشجویی کمیته نشریات (1399-1400)

جوایز و افتخارات

 • دبیر کانون برگزیده در سومین جشنواره دانشگاهی رویش(دانشگاه سلمان فارسی کازرون) (1400)
 • دبیر کانون برگزیده کشوری در نهمین جشنواره رویش ملی ، بخش ایران شناسی و گردشگری (1400)
 • دبیر کانون برگزیده در دومین جشنواره دانشگاهی رویش(دانشگاه سلمان فارسی کازرون) (1399)
 • دبیر کانون برگزیده کشوری در هشتمین جشنواره رویش ملی ، بخش ایران شناسی و گردشگری (1399)
 • سفیر بنیاد نخبگان استان فارس در مدارس فصلی خلاقیت (1398)
 • مقام اول فیلم نامه نویسی جشنواره خوارزمی در شهرستان کازرون (1397)
 • مقام اول فیلم نامه نویسی جشنواره خوارزمی در استان فارس (1397)
 • مقام اول مقاله پژوهشی شهرستان کازرون (1396)
 • مقام اول مسابقه مطالعه و تحقیق ( طرح شاهد) شهرستان کازرون (1396)
 • مقام سوم جشنواره سرود دانش آموزی در شهرستان کازرون (1395)
 • مقام سوم مسابقه نجات تخم مرغ دانش آموزی شهرستان کازرون (1395)
 • مقام اول دست ساخته های ریاضی استان فارس (1395)
 • مقام اول مسابقه مطالعه و تحقیق ( طرح شاهد) شهرستان کازرون (1394)
 • مقام اول بنیه علمی مدارس شاهد در شهرستان کازرون (1394)
 • مقام اول تحقیق و پژوهش جشنواره خوارزمی در شهرستان کازرون (1394)
 • مقام دوم جشنواره تئاتر زبان انگلیسی دانش آموزی در شهرستان کازرون (1394)
 • مقام اول جشنواره(زندگی به سبک ایرانی - اسلامی) زبان انگلیسی در شهرستان کازرون (1393)
 • مقام اول تئاتر دانش آموزی شهرستان کازرون (1393)
 • مقام اول مسابقه شاهنامه خوانی دانش آموزی در شهرستان کازرون (1393)
 • مقام اول علوم قرآنی دانش آموزی در شهرستان کازرون (1393)
 • مقام اول مسابقه مطالعه و تحقیق دانش آموزی شهرستان کازرون (1392)
 • مقام سوم جشنواره سرود دانش آموزی در شهرستان کازرون (1391)
 • مقام دوم مسابقه روزنامه دیواری دانش آموزی شهرستان کازرون (1391)
 • مقام سوم تئاتر دانش آموزی شهرستان کازرون (1391)
 • مقام دوم مسابقه طناب زنی دانش آموزی شهرستان کازرون (1391)
 • مقام اول مسابقه مطالعه و تحقیق ( طرح شاهد) شهرستان کازرون (1390)
 • مقام اول مسابقه روزنامه دیواری دانش آموزی شهرستان کازرون (1390)
 • مقام اول جشنواره سرود دانش آموزی در شهرستان کازرون (1390)
 • مقام اول مسابقه روزنامه دیواری دانش آموزی شهرستان کازرون (1388)

Workshops

 • آشنایی با زیرساخت های تجاری سازی فناوری(مجازی) - مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز (1399)
 • چیستی خلاقیت و ایده پردازی(مجازی) - مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز (1399)
 • تکنیک های خلاقیت(مجازی) - مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز (1399)
 • دوره پروژه_محور روش پژوهش کیفی(مجازی) - بنیاد نخبگان استان فارس (1399)
 • اصول و مبانی روزنامه‌نگاری - دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1399)
 • حقوق و قوانین روزنامه نگاری - دانشگاه سلمان فارسی کازرون (1399)
 • چیستی پژوهش ونگارش گزارش علمی و مقالات(مجازی) - مدیریت فرهنگی دانشگاه شیراز (1399)
 • آشنایی با فرآیند انتشارات مقاله علمی در مجلات داخلی و خارجی(مجازی) - مدیریت فرهنگی دانشگاه شیراز (1399)
 • اصول نگارمقالات پژوهشی به زبان انگلیسی جهت انتشار در مجلات بین الملی(مجازی) - مدیریت فرهنگی دانشگاه شیراز (1399)
 • برنامه ریزی،مدیریت زمان و بهره وری در نشریات دانشجویی - معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شیراز (1399)
 • جشنواره پایانی مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی - بنیاد نخبگان استان فارس/مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (1396)
 • کارگاه تفکر انتقادی - بنیاد نخبگان استان فارس/دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (1396)
 • کارگاه مدیریت زمان - بنیاد نخبگان استان فارس/دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (1396)
 • کارگاه تفکر طراحی؛ رویکردی خلاقانه در حل مسأله - بنیاد نخبگان استان فارس/دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (1396)
 • کارگاه مالکیت فکری - بنیاد نخبگان استان فارس/دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (1396)
 • کارگاه نگارش خلاق - بنیاد نخبگان استان فارس/شیراز-بنیادنخبگان فارس (1395)
 • کارگاه ادبیات و شعر - بنیاد نخبگان استان فارس/شیراز-بنیادنخبگان فارس (1395)
 • کارگاه داستان نویسی و نقد ادبی - بنیاد نخبگان استان فارس/شیراز-بنیادنخبگان فارس (1395)
 • کارگاه مشاهده و ایده پردازی - بنیاد نخبگان استان فارس/کازرون (1394)
 • کارگاه حلقه کندوکاو - بنیاد نخبگان استان فارس/کازرون (1394)
 • کارگاه مدیریت پروژه و زمان - بنیاد نخبگان استان فارس/کازرون (1394)
 • کارگاه تفکر منطقی و حل مساله - بنیاد نخبگان استان فارس/کازرون (1394)
 • کارگاه تفکر موازی (شش کلاه تفکر) - بنیاد نخبگان استان فارس/کازرون (1394)
 • کارگاه طوفان ذهن - بنیاد نخبگان استان فارس/کازرون (1394)
 • کارگاه کار گروهی - بنیاد نخبگان استان فارس/کازرون (1394)
 • کارگاه سنجش خلاقیت - بنیاد نخبگان استان فارس/کازرون (1394)
 • کارگاه انضباط شخصی - بنیاد نخبگان استان فارس/مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (1394)
 • کارگاه نگرش ادبی - بنیاد نخبگان استان فارس/مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (1394)
 • کارگاه ساخت - بنیاد نخبگان استان فارس/مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (1394)
 • کارگاه روش ارائه - بنیاد نخبگان استان فارس/مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (1394)
 • کارگاه دید علمی - بنیاد نخبگان استان فارس/مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (1394)
 • کارگاه مستند سازی علمی - بنیاد نخبگان استان فارس/مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (1394)
 • کارگاه معرفت شناسی دینی - بنیاد نخبگان استان فارس/مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (1394)
 • کارگاه آشنایی با حوزه های علم - بنیاد نخبگان استان فارس/مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (1394)
 • کارگاه قصه درمانی - بنیاد نخبگان استان فارس/دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (1394)
 • همایش "زندگی به سبک ایرانی- اسلامی" - اداره کل آموزش و پرورش فارس و کانون زبان ایران/شیراز (1393)

Other

 • تقدیر شده از سوی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کازرون در حوزه مسابقه حجاب دانش آموزی سال 1394
 • تقدیر شده از سوی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کازرون در همایش تجلیل از برگزیدگان کنکور سراسری 1397
 • کسب مقام منتخب مسابقات کانون فرهنگی و تربیتی رضوان آموزش و پرورش کازرون در سال 1393
 • تقدیر شده از سوی مدیریت مدرسه نمونه دولت حجاب در سال 1391
 • کسب رتبه برگزیده و راهیابی به استان در مسابقه خلاقیت و ایده پردازی و تقدیر شده توسط مدیریت دبیرستان در سال 1395
 • دریافت کمربندهای زرد،نارنجی،سبز،آبی و بنفش کاراته سبک کوبه اوزاکا