آقای HOJJAT ALLAH NAMADI

HOJJAT ALLAH NAMADI

کارشناس ارشد مدیریت مالی (دارای فرزند پسر 20 ساله اوتیسم از طیف بسیار شدید با عملکرد بسیار پائین)

Researcher ID: (105428)

5
1
5

Conference Papers

Education

Workshops

  • اولین همایش ملی خانواده، اختلال اوتیسم و چالش های همراه - دانشگاه علامه طباطبایی (ره) (1398)
  • پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی - دانشگاه امام حسین (ع) (1398)
  • اولین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی - جامعه المصطفی العالمیه - مشهد مقدس (1398)
  • اولین کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی - مجمع جهانی طب ابوعلی سینا - پردیس صدرای کوروش - دانشگاه تهران (1398)
  • ششمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی سپاه - دانشگاه امام حسین (ع) (1398)