آقای مهندس S.Hamed Mir Mohammad Ali Roudaki

Engineer S.Hamed Mir Mohammad Ali Roudaki

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Researcher ID: (106173)

2
2
1
1
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در تدریس‌یار دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1400-تاکنون)

Workshops

  • طراح سیستم فتوولتائیک - فنی حرفه ای تهران (0)