آقای دکتر hamed rostami najafabadi

Dr. hamed rostami najafabadi

عضو هیئت علمی دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (106552)

19
39
11
1
20
4
3
1
1

Faculty member, director of legal affairs and contracts of the university and litigation lawyer

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • سرپرست کارگروه فرق و مذاهب پژوهشکده تمدن نوین اسلامی

ISI Papers

 •  "EVALUATION OF THE ROLE AND PROGRAMS OF THE GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE PROTECTION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH A VIEW TO THE LAW ON THE PROTECTION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS", Science Research Society, (2023), Vol 11, No 10s:

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب مصلحت در سیاست جنایی اسلام (انتشارات دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری تهران) - 1402 - Persian
 • کتاب فقه اقتصادی؛ (منابع مالی اسلامی) (انتشارات چتر دانش تهران) - 1402 - Persian
 • کتاب فقه و حقوق پزشکی (انتشارات خرسندی تهران) - 1399 - Persian
 • کتاب بررسی جرم شناختی قاچاق سوخت در ایران (انتشارات بوعلی) - 1398 - Persian
 • طرح پژوهشی اقدام علیه انسانیّت و جرم بودن آن از نظر فقه اسلامی (دانشگاه تهران) - 1398 - Persian
 • طرح پژوهشی امکان سنجی استفاده از منابع مالی اسلامی برای تحقیقات دفاعی با تأکید بر وقف (مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی) - 1397 - Persian
 • کتاب مجموعه سئوالات متون فقه (انتشارات خرسندی تهران) - 1396 - Persian
 • کتاب مجموعه آزمون های کارآموزی وکالت (انتشارات خرسندی تهران) - 1396 - Persian
 • کتاب مصلحت و مجازات های حدی (انتشارات خرسندی تهران) - 1395 - Persian
 • کتاب متون فقه جزایی؛ حدود، قصاص و دیات (انتشارات خرسندی تهران) - 1395 - Persian
 • کتاب مقارنه و تطبیق در مجازات های تعزیری و بازدارنده (انتشارات صداقت تهران) - 1391 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • عضو کمیسیون تخصصی - حقوقی اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری (1394-1395)
 • مدیر عامل مؤسسه حقوقی عدالت محور غدیر (1393-1398)
 • مسئول کارگروه فرق و مذاهب پژوهشکده بین المللی تمدن نوین اسلامی (1398-1401)
 • عضو کمیته علمی ویژه نامه دادرسی و قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه (1400-1400)
 • عضو شورای حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1400-1401)
 • معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع بنیاد فرهیختگان ایران (1400-1401)
 • مشاور فرماندار لنجان/اصفهان (1401-1401)
 • مشاور حقوقی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1401-1401)
 • عضو شورای بازنگری و تنقیح قوانین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (1402-1402)
 • سابقه تدریس در استاد مدعو دانشگاه تهران (1397-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد (1396-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه تهران (1397-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه (1397-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای علمی گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای آموزشی دانشگاه (1399-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای فرهنگی دانشگاه (1398-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق پردیس البرز دانشگاه تهران (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس کمیته بدوی تخلّفات اداری دانشگاه مذاهب اسلامی (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد مدعو دوره دکتری مطالعات زنان - حقوق زن در اسلام دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی (محفام) (1402-1404)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر هیئت علمی دانشکده فقه و حقوق اسلامی (1401)
 • پژوهشگر برتر هیئت علمی دانشگاه (1397)
 • پایان نامه شایسته تقدیر در رشته حقوق (1397)
 • جایزه نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان (1396)

Workshops

 • مدرس دوره فقه و رسانه - نیروی انتظامی (1398)
 • مدرس دوره فن بیان - نیروی انتظامی (1398)
 • ارائه کرسی نظریه پردازی نقش مصلحت در عدم اجرای مجازات های حدّی - دبیرخانه کرسی های شورای عالی انقلاب فرهنگی (1398)

Other

 • دبیر تحریریه مجله علمی - پژوهشی فقه مقارن
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی