آقای مهندس Hadi Farhangdoust

Engineer Hadi Farhangdoust

معمار، پژوهشگر، نظریه پرداز، داور مجلات پژوهشی، مدرس دانشگاه، نویسنده، مشاور و همکار حوزه معماری، عکاس، شاعر

Researcher ID: (106742)

4
9
4

Journal Papers

Education