آقای دکتر Rahman oshriyeh

Dr. Rahman oshriyeh

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (108067)

148
61
1
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

  •  An examination of the miraculousness of the Qur’ān
  •  An Evaluation of John Burton's Research on the Collection of the Qur’ān in the Encyclopedia of the Qur’ān
  •  an Examination of the Orientalists' Views on the Qur’ān Collection Time

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی تفسیر وعلوم قرآن 1386-1390