آقای دکتر Amin Babazadeh Sangar

Dr. Amin Babazadeh Sangar

هیات علمی٫ استادیار٫ مدیر دپارتمان گروه های مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (110238)

30
7
1
3
9
7
1
54

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو مركز تحقيقات هوش مصنوع و کلان ماده

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب Measurement Metrics for Measuring Success of Business Intelligence System (Universiti Teknologi Malaysia) - 1394 - English

Teaching Experience

Education

 • دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی تمرکز هوش کسب و کار 1389-1393
 • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک Shiraz University1386-1386
 • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات Islamic Azad University of Qazvin1382-1386

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیر عامل شرکت و واحد فناور هامان تجارت امین (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس مراکز رشد و فناوری منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس اداره مرکز فناوری و رشد دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات (1394-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه صنعتی ارومیه (1388-1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر لابراتوار توسعه وب و مشاور رییس دانشگاه صنعتی ارومیه (1386-1388)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول راه اندازی سرای نوآوری اقتصاد دیجیتال و تجار الکترونیک استان آذربایجان غربی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • Award of Teaching Excellence (2022)
 • Award of Researching Excellence (2015)
 • International Doctoral Fellowship from UTM, Malaysian Ministry of Higher Education (2012)
 • International Doctoral Fellowship from UTM, Malaysian Ministry of Higher Education (2012)
 • International Doctoral Fellowship from UTM, Malaysian Ministry of Higher Education (2011)
 • International Doctoral Fellowship from UTM, Malaysian Ministry of Higher Education (2010)
 • International Doctoral Scholarship from UTM, Malaysian Ministry of Higher Education (2010)

Other

 • Chair of Digital Transformation and Enterprise Architecture Panel at International Conference on Science, Engineering Management and Information Technology, Ankara Yildirim Beyazit University, Turkey
 • Keynote/Resource Person at Faculty Development Program, PSG College of Arts & Science, India
 • Keynote/Resource Person at Faculty Development Program, Presidency University Bangalore, India