آقای دکتر Kamran Kianfar

Dr. Kamran Kianfar

فرد مهم علمی - Researcher ID: (111335)

25
8
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers