آقای Ali Morshedi Tonekaboni

Ali Morshedi Tonekaboni

مدرس

Researcher ID: (111510)

31
3
3
2
1

Conference Papers

Books

  • کتاب Psychology of Language Learning (عاصم) - 1400 - English
  • کتاب Social Media & Language learning (عاصم) - 1400 - English
  • کتاب Accuracy Profile of Grammatical Morphemes (عاصم) - 1399 - English

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در واحد پیام نور رامسر- مازندران (تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دانشکده فنی ملاصدرا- رامسر- مازندران (تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه غیرانتفاعی آیندگان مازندران (تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • داور بین المللی مجلات علمی پژوهشی (1399)
  • نفر برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (1395)

Workshops

  • کارگاه مقاله نویسی(زیر نظر دکتر عبدالله زادگاه از دانشگاه میشیگان) - فنی و حرفه ای (1393)