خانم دکتر Ferial Ahmadi

Dr. Ferial Ahmadi

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (11169)

52
24
2
2
1
4
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب طراحی و اکولوژی منظر، مقدمه ای بر اصاول و روش ها (قرن) - 1393 - Persian
  • کتاب مبانی طراحی منظر در مناطق حفاظت شده (فرهنگ پارس) - 1389 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دانشگاه مازندران (1395-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دانشگاه مازندران (1401)
  • پژوهشگر برتر استان مازندران (1399)
  • رساله برتر دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران (1393)
  • رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران (1389)