آقای Mahan Atshan

Mahan Atshan

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و آموزش عالی

Researcher ID: (111921)

53
5
2
9
12
16

Conference Papers

Books

 • کتاب اختلالات خواندن (زرنوشت/تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب pedgogy (زرنوشت/تهران) - 1400 - English
 • کتاب علوم رفتاری (غنچه/تهران) - 1398 - Persian
 • کتاب لکنت زبان (آبدانان/ همدان) - 1396 - Persian
 • کتاب ارزشیابی کیفی توصیفی (آبدانان/ همدان) - 1396 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • برنامه ریز و مشاوره آموزشی و تحصیلی (1394-تاکنون)
 • پژوهشگر علوم رفتاری (1393-تاکنون)
 • مدیریت مجموعه مشاوره تحصیلی (1395-تاکنون)
 • سابقه تدریس در آموزش و پرورش (1392-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس نرم افزار spss (1397-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس کارگاه های پژوهشگری و مقاله نویسی (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات داوران چند دوره همایش های بین المللی (1395-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دوره های آموزش پژوهی ، اقدام پژوهی ، درس پژوهی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد راهنمای پروژه های تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس و قرار دادی (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر کشوری (دپارتمان علوم رفتاری) (1400)
 • پژوهشگر برتر آموزش و پرورش (1399)
 • مقاله برتر و طرح آموزشی (1398)
 • مقاله برتر و طرح آموزشی دستگاه های اجرایی کشور (1398)
 • مقاله برتر و طرح آموزشی (1397)
 • رتبه برتر سمینار پژوهشگری یادواره دکتر شریعتی (1397)
 • مقاله برتر و طرح آموزشی (1396)
 • رتبه سوم مقاله نویسی استان همدان (1396)
 • مقاله برتر و طرح آموزشی (1395)
 • رتبه اول مقاله نویسی استان همدان (1395)
 • مقاله برتر و طرح آموزشی (1394)
 • مقاله برتر و طرح آموزشی (1393)

Workshops

 • pedagogy(Nobel germany) - همایش مجازی/آلمان (1399)
 • نرم افزار spss - ایرانیان/تهران (1398)
 • روانشناسی بالینی - پارس/ اصفهان (1398)
 • اختلالات یادگیری - ایرانیان/تهران (1398)
 • پداکوژی - ایرانیان/تهران (1398)
 • روانشناسی تربیتی - حکمت مرتضوی/تهران (1398)
 • روانشناسی یادگیری - حکمت مرتضوی/تهران (1398)
 • روانشناسی اجتماعی شدن - حکمت مرتضوی/تهران (1398)
 • روانشناسی روابط - حکمت مرتضوی/تهران (1398)
 • Icsd - همایش مجازی/علوم جهانی اسلام (1397)
 • DNW - همایش مجازی/ اتریش (1397)
 • CASRP - همایش مجازی/ایالات متحده (1397)
 • PCMS - همایش مجازی/استرالیا (1396)
 • IQS - همایش مجازی/انگلستان (1396)
 • Euro - همایش مجازی/اتحادیه اروپا (1396)
 • درس پژوهی - بوعلی/ همدان (1395)

Other

 • داوری بیش از100 مقاله مجلات . همایش های ملی و بین المللی
 • آشنایی و تسلط بر روش تدریس 2000
 • طراح آموزشی