ماهان عطشان | سیویلیکا

ماهان عطشان

دکتری تخصصی مشاوره

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان

استان
همدان
شهر
ملایر

عضویت ماهان عطشان در مجامع و انجمنهای علمی

  • پژوهشگر انجمن نخبگان حکمت
  • معاونت پژوهشی انجمن نخبگان مشاوره
  • پژوهشگر انجمن روانشناسی آمریکا APA
  • پژوهشگر انجمن مطالعات برنامه درسی

مقالات ماهان عطشان در کنفرانس های داخلی

کاربرد طرح های پژوهشی تک آزمودنی در علوم رفتاری و آموزش
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
هوش معنوی و راهکارهای تقویتی درکودکان
سال 1395
ارائه شده در چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
نقش بازی در رشد هوش کودکان
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
آسیب شناسی فیلم پورنوگرافی برکودک خانواده
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
عبادت و روان درمانی جوانان
سال 1396
ارائه شده در همایش ملی عفاف ،حجاب و سبک زندگی
نماز و سلامت روان کودک
سال 1395
ارائه شده در کنگره ملی نماز و سلامت روان
تاثیر اعتیاد والدین بر فرزندان
سال 1396
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
عبادت و بهداشت روانی
سال 1396
ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
تاثیر هوش بر پیشرفت علمی دانش آموزان
سال 1396
ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
بازی درمانی وارتقای کیفی هوش دانش اموزان
سال 1396
ارائه شده در دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
آزمونهای روانی
سال 1396
ارائه شده در نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
دانشگاه فرهنگیان چشم انداز سند تحول بنیادین
سال 1396
ارائه شده در نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
تحلیل خوانایی کتاب هدیه های آسمان پنجم ابتدایی (روش مک لافلین)
سال 1396
ارائه شده در نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
نماز و بهداشت روان
سال 1396
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
هوش هیجانی و پیشرفت دانش آموزان ابتدایی
سال 1396
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
(IQ) ماهیت هوش
سال 1396
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
رویکرد روش تدریس کارایی تیم در تدریس فارسی دوره ابتدایی
سال 1397
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
تحقق جنگ نرم نتیجه ی اشتغال زنان
سال 1397
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
نقش خانواده در تعلیم و تربیت ابتدایی
سال 1397
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
اختلالات یادگیری کودکان
سال 1397
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
تشویق زمینه ساز بازدهی بالای دانش آموزان
سال 1397
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
رویکرد روش تدریس کارایی تیم در تدریس فارسی دوره ابتدایی
سال 1397
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
تحقق جنگ نرم نتیجه ی اشتغال زنان
سال 1397
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
نقش خانواده در تعلیم و تربیت ابتدایی
سال 1397
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
تاثیر روش قصه گویی بر آموزش مهارت گفتار دانش آموزان ابتدایی
سال 1397
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
آسیب های اجتماعی نو پدید در دانش آموزان
سال 1398
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
خانواده بستر سلامت روانی کودکان
سال 1398
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
آموزش و تقویت هوش عاطفی در مدارس
سال 1398
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
تاثیر معلمان بر راندمان کودکان
سال 1398
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی روش های نوین حسابداری، بانکداری و بازاریابی و پیشرفت های اخیر در علوم انسانی
عوامل روانی و بالینی ترغیب کننده پرستاران برای ارائه مراقبت دلسوزانه
سال 1398
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
معلمان بسترافزایش خلاقیت روانی کودکان
سال 1397
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
بلوغ فکری و عاطفی ضرورت ازدواج کودکان
سال 1397
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
نقش خانواده در حفظ سلامت روانی کودکان
سال 1397
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
رابطه هنر درمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
سال 1397
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
الگوی روانی دانش آموزان دست مایه معلمان
سال 1397
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
اصول اساسی تعلیم و تربیت دینی در دوره ابتدایی
سال 1397
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
آسیب های اجتماعی نو پدید در دانش آموزان
سال 1397
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
نقش معلمان در کاهش اضطراب کودکان
سال 1397
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
آموزش و تقویت هوش عاطفی در مدارس
سال 1397
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
تسهیل آموزش بر مبنای همتا از طریق ارزیابی جمعی؛ انطباقی از ابزار ارزیابی بالینی ساختاری هدفمند برای محیط آموزشی ترکیبی
سال 1399
ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
دسترسی به برنامه درسی؛ تجارب یادگیری مبتنی بر دانشگاه از دانشجویان فیزیوتراپی با اختلال بینایی
سال 1399
ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
مطالعه و بررسی نگرانی و علائم جسمانی و عملکردی در اختلال اضطراب فراگیر
سال 1399
ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
سازمان دهی تغییر برنامه درسی
سال 1399
ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
نیمرخ وکسلر در کودکان سرآمد: ارتباط آن با صفت اضطراب، بدتنظیمی هیجان و ناهمگنی در فرآیند استدلال پیاژه
سال 1399
ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
رابطه بین سبک یادگیری با سبک شناختی
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره
طراحی و استفاده از منابع درسی برای معلمان و استادان تربیت معلم: نمونه ای چرتکه چینی در مدرسه ابتدایی
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره
مقدمه ای بر یادگیری معکوس
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره
روش های تدریس در آموزش ابتدایی از دیدگاه معلم
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره
استفاده از تعمق و اندیشه متعالی در دبیرستان ها : رابطه با رفاه و دستاورد های درسی در میان دانش آموزان
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره
ساختار هوش کودکان مبنایی بر تفاوت ناتوانی های یادگیری
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
خاطرات نادرست عاطفی در کودکان با ناتوانی های یادگیری
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
آموزش زبان و تاثیر آن بر عملکرد دانش آموزان
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
تعهددرمانی و آموزش روانشناسی به والدین کودکان اسکیزوفرنی
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

تالیفات ماهان عطشان

آموزش ریاضی کودکان استثنایی(زرنوشت)
1402 - فارسی
اختلالات خواندن(زرنوشت/تهران)
1400 - فارسی
pedgogy(زرنوشت/تهران)
1400 - انگلیسی
علوم رفتاری(غنچه/تهران)
1398 - فارسی
لکنت زبان(آبدانان/ همدان)
1396 - فارسی
ارزشیابی کیفی توصیفی(آبدانان/ همدان)
1396 - فارسی

تحصیلات ماهان عطشان

دکتری تخصصی مشاوره
1400 - 1403
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
1395 - 1397
کارشناسی تعلیم و تربیت
1392 - 1396

سوابق شغلی ماهان عطشان

سایر سوابق برنامه ریز و مشاوره آموزشی و تحصیلی
1394 - تاکنون
سایر سوابق پژوهشگر علوم رفتاری
1393 - تاکنون
سایر سوابق مدیریت مجموعه مشاوره تحصیلی
1395 - تاکنون
تدریس دانشگاهی آموزش و پرورش
1392 - تاکنون
تدریس دانشگاهی مدرس نرم افزار spss
1397 - تاکنون
تدریس دانشگاهی مدرس کارگاه های پژوهشگری و مقاله نویسی
1396 - تاکنون
سابقه کار دانشگاهی عضو هیات داوران چند دوره همایش های بین المللی
1395 - تاکنون
سابقه کار دانشگاهی مدرس دوره های آموزش پژوهی ، اقدام پژوهی ، درس پژوهی
1400 - تاکنون
سابقه کار دانشگاهی استاد راهنمای پروژه های تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس و قرار دادی
1400 - تاکنون

جوایز و افتخارات ماهان عطشان

پژوهشگر برتر کشوری (دپارتمان علوم رفتاری)
1400
پژوهشگر برتر آموزش و پرورش
1399
مقاله برتر و طرح آموزشی
1398
مقاله برتر و طرح آموزشی دستگاه های اجرایی کشور
1398
مقاله برتر و طرح آموزشی
1397
رتبه برتر سمینار پژوهشگری یادواره دکتر شریعتی
1397
مقاله برتر و طرح آموزشی
1396
رتبه سوم مقاله نویسی استان همدان
1396
مقاله برتر و طرح آموزشی
1395
رتبه اول مقاله نویسی استان همدان
1395
مقاله برتر و طرح آموزشی
1394
مقاله برتر و طرح آموزشی
1393

سوابق حضور ماهان عطشان در دوره ها و کارگاههای تخصصی

تربیت مشاور - آزاد
(1402)
پژوهشگری - آزاد
(1402)
pedagogy(Nobel germany) - همایش مجازی/آلمان
(1399)
نرم افزار spss - ایرانیان/تهران
(1398)
روانشناسی بالینی - پارس/ اصفهان
(1398)
اختلالات یادگیری - ایرانیان/تهران
(1398)
پداکوژی - ایرانیان/تهران
(1398)
روانشناسی تربیتی - حکمت مرتضوی/تهران
(1398)
روانشناسی یادگیری - حکمت مرتضوی/تهران
(1398)
روانشناسی اجتماعی شدن - حکمت مرتضوی/تهران
(1398)
روانشناسی روابط - حکمت مرتضوی/تهران
(1398)
Icsd - همایش مجازی/علوم جهانی اسلام
(1397)
DNW - همایش مجازی/ اتریش
(1397)
CASRP - همایش مجازی/ایالات متحده
(1397)
PCMS - همایش مجازی/استرالیا
(1396)
IQS - همایش مجازی/انگلستان
(1396)
Euro - همایش مجازی/اتحادیه اروپا
(1396)
درس پژوهی - بوعلی/ همدان
(1395)

سایر موارد

داوری بیش از100 مقاله مجلات . همایش های ملی و بین المللی
آشنایی و تسلط بر روش تدریس 2000
طراح آموزشی