آقای دکتر Mohammad Taghipour

Dr. Mohammad Taghipour

عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (113133)

170
20
32
5
17
117
1
1
7

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • مدیرگروه انجمن تخصصی مهندسی صنایع موسسه غیرانتفاعی

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب بررسی میزان آگاهی محیط زیستی شهروندان منطقه 13 تهران (انتشارات فارسیران) - 1401 - Persian
 • کتاب تحلیل راهبردی پسماند خطرناک خانگی (انتشارات فارسیران) - 1401 - Persian
 • کتاب کتاب ارزیابی ارگونومیکی عوامل ریسک واحد صنعتی (انتشارات فارسیران) - 1401 - Persian
 • کتاب تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار (مرکز مطالعات و تحقیقات) - 1400 - Persian
 • کتاب راهبردهای تنظیم هیجانی و خوددلسوزی در اضطلب امتخان دانشجویان (مرکز مطالعات ئ تحقیقات) - 1400 - Persian
 • کتاب زنان سرپرست خانوار (مرکز مطالعات و تحقیقات) - 1400 - Persian
 • کتاب عوامل موثر بر ارتقا بهره وری مارمنان کم سابقه (مرکز مطالعات و تحقیقات) - 1400 - Persian
 • کتاب تاب آوری (مرکز مطالعات و تحقیقات) - 1400 - Persian
 • کتاب مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (مرکز مطالعات و وتحقیقات) - 1400 - Persian
 • کتاب شوق تحصیل (مرکز مطالعات و تحقیقات) - 1400 - Persian
 • کتاب کنترل موجودی مهندسی (مرکز مطالعات،تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا) - 1399 - Persian
 • کتاب کنترل کیفیت آماری عمومی (مرکز مطالعات،تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا) - 1399 - Persian
 • کتاب چشم اندازی به آینده نگری و آینده پژوهی (مرکز مطالعات،تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا) - 1399 - Persian
 • کتاب کنترل کیفیت مهندسی صنایع (مرکز مطالعات،تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا) - 1399 - Persian
 • کتاب آمار و احتمالات مهندسی (مرکز مطالعات،تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا) - 1399 - Persian
 • کتاب روش تحقیق عمومی (مرکز مطالعات،تحقیقات و تدوین آیین نامه های رزمی نزاجا) - 1399 - Persian
 • کتاب چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش افزوده اقتصادی (واژه نگار) - 1397 - Persian
 • کتاب روش تحقیق1 (گزینه اول) - 1396 - Persian
 • کتاب اثربخشی آموزش مهارت های سخت رویی (گزینه اول) - 1396 - Persian
 • کتاب تئوری های مدیریت عمومی (گزینه اول) - 1395 - Persian
 • کتاب کنترل کیفیت آماری صنایع (گزینه اول) - 1394 - Persian
 • کتاب کتاب مقالات آبا (گزینه اول) - 1394 - Persian
 • کتاب آمار و احتمال مهندسی زیر ذره بین1 (گزینه اول) - 1394 - Persian
 • کتاب آمار و احتمال مهندسی زیر ذره بین2 (گزینه اول) - 1394 - Persian
 • کتاب کاربرد متلب (گزینه اول) - 1394 - Persian
 • کتاب ریاضی عمومی1 (گزینه اول) - 1394 - Persian
 • کتاب آمار و احتمال مهندسی 1 (گزینه اول) - 1393 - Persian
 • کتاب آمار و احتمال مهندسی 2 (گزینه اول) - 1393 - Persian
 • کتاب تحقیق در عملیات1 (گزینه اول) - 1393 - Persian
 • کتاب تئوری های مدیریت (گزینه اول) - 1393 - Persian
 • کتاب کنترل موجودی (گزینه اول) - 1393 - Persian
 • کتاب کنترل کیفیت آماری (گزینه اول) - 1393 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • دبیر علمی محورهای مدیریتی کنفرانس (1397-1397)
 • دبیر علمی- پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی (1397-1397)
 • دبیر علمی- چهارمین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی (1397-1397)
 • سابقه تدریس در استاد دانشگاه- تدریس آمار در تمام مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری (1386-1398)
 • سابقه تدریس در استاد دانشگاه- تدریس درس روش تحقیق (1393-1398)
 • سابقه تدریس در استاد دانشگاه- تدریس درس کنترل کیفیت آماری (1386-1398)
 • سابقه تدریس در استاد دانشگاه- تدریس تحقیق در عملیات (1386-1398)
 • سابقه تدریس در استاد دانشگاه- کارگاه های مقاله نویسی (1393-1398)
 • سابقه تدریس در استاد دانشگاه- تدریس درس ریاضیات (1386-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه مهندسی صنایع، غیرانتفاعی (1392-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون پژوهشی، غیرانتفاعی (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اجرایی همایش ملی رسالت جوانان در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب(1401) (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر علمی جشنواره کتاب و پایان نامه دانشگاهی استاد مرتضی مطهری(با رویکرد ویژه اقتصاد دانش بنیان) (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در Editorial Board ITS (1399-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در Editorial Board Amer0ican Journal of Engineering and Technology Management (1394-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در Editorial Board Sumerianz Publication (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در Editorial Board IJIRSS (1400-1401)

جوایز و افتخارات

 • دبیر اجرایی همایش ملی رسالت جوانان در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب(1401) (1401)
 • پژوهشگر برتر دانشجویی، دانشگاه آزاد اسلامی(ارشددوم) (1401)
 • دانشجوی نمونه و برتر، دانشگاه آزاد اسلامی(ارشددوم-پژوهش) (1401)
 • دبیر علمی جشنواره کتاب و پایان نامه دانشگاهی استاد مرتضی مطهری(با رویکرد ویژه اقتصاد دانش بنیان) (1401)
 • پژوهشگر برتر ITS (سه سال متوالی) (1401)
 • پژوهشگر برتر ITS (1400)
 • Editorial Board ITS (1400)
 • Editorial Board Amer0ican Journal of Engineering and Technology Management (1400)
 • Editorial Board IJIRSS (1400)
 • Editorial Board Sumerianz Publication (1400)
 • پژوهشگر فرابرجسته ممتاز شبکه پژوهشگران ایرانی (1399)
 • رتبه اول پژوهش، هر سه بخش مقاله، کتاب و سطح پژوهش (1399)
 • ادیتور مجله ITS (1399)
 • پژوهشگر برتر فصلنامه رهیافتی در مدیریت (1399)
 • پژوهشگر برتر آی تی اس (1399)
 • رتبه اول جشنواره پژوهشگران، بخش مقاله (1399)
 • رتبه اول جشنواره، بخش کتاب (1399)
 • استاد نمونه (1398)
 • عضو استعدادهای درخشان- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (1398)
 • پژوهشگر فرابرجسته چهارمین جشنواره پژوهشگران ایرانی (1398)
 • رتبه اول پژوهش- بخش مقاله (1398)
 • رتبه اول پژوهش- بخش کتاب (1398)
 • رتبه اول پژوهش- بخش سطح پژوهش (1398)
 • پژوهشگر برتر جشنواره پروفسور حسابی (1398)
 • پژوهشگر برتر انجمن علم و فناوری (1398)
 • پژوهشگر برتر نشریه علمی مطالعات پژوهشی در مهندسی صنایع و مدیریت (1398)
 • عضو استعدادهای درخشان- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاداسلامی- بخش مرکزی (1398)
 • سردبیرمجله مطالعات پژوهشی در مهندسی صنایع (1398)
 • سردبیر نشریه پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع (1398)
 • استاد برتر نشریه علمی مطالعات پژوهشی در مهندسی صنایع (1398)
 • استاد نمونه (1397)
 • پژوهشگر فرابرجسته سومین جشنواره پژوهشگران ایرانی (1397)
 • رتبه اول پژوهش- بخش مقاله (1397)
 • رتبه اول پژوهش- بخش کتاب (1397)
 • رتبه اول پژوهش- بخش سطح پژوهش (1397)
 • پژوهشگر برتر- چهارمین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی (1397)
 • دبیر علمی کنفرانس ملی مدیریت کاربردی (1397)
 • دبیر علمی کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی (1397)
 • سخنران کنفرانس (1397)
 • عضو کمیته ششمین کنفرانس اقتصاد در شرایط تحریم (1397)
 • داور کنفرانس ملی (1397)
 • داور کنفرانس ملی-تیرماه (1397)
 • سردبیر مجله MIEJ.IR (1397)
 • سردبیر علوم اسلامی انسانی (1397)
 • پژوهشگر برتر جشنواره (1397)
 • عضو برتر پژوهشگران جوان و نخبگان (1397)
 • استاد نمونه (1396)
 • پژوهشگر فرابرجسته- جشنواره (1396)
 • پژوهشگر فرابرجسته دومین جشنواره پژوهشگران ایرانی (1396)
 • رتبه اول پژوهش- بخش مقاله (1396)
 • رتبه اول پژوهش- بخش کتاب (1396)
 • رتبه اول پژوهش- بخش سطح پژوهش (1396)
 • پژوهشگر برتر- مجله تخصصی مهندسی صنایع (1396)
 • سخنران جشنواره پژوهشگران و کسب رتبه اول جشنواره (1396)
 • کسب عنوان مقاله برتر سومین کنفرانس مهندسی صنایع و مدیریت- دانشگاه علامه (1396)
 • عضو هیات تحریریه و کمیته داوری (1396)
 • داور چهارمین همایش بین المللی مدیریت با رویکرد توسعه پایدار (1396)
 • عضو کمیته داوری کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی (1396)
 • پژوهشگر برجسته (1396)
 • سخنران دومین جشنواره پژوهشگران ایرانی (1396)
 • استاد نمونه دانشگاه (1395)
 • پژوهشگر برجسته- جشنواره (1395)
 • پژوهشگر برتر دانشجویی- کنفرانس بین المللی- سایت خبری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (1395)
 • پژوهشگر برتر دانشجویی- کنفرانس بین المللی- سایت خبری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (1395)
 • پژوهشگر برتر کنفرانس بین المللی- پژوهش های نوین-بخش مهندسی صنایع و مدیریت- علامه طباطبایی (1395)
 • پژوهشگر برتر -مجله ساینس (1395)
 • پژوهشگر برتر- مجله آی جی (1395)
 • ویراستار علمی ژورنال مهندسی و مدیریت فناوری (1395)
 • عضویت در کمیته علمی کنفرانس سراسری علوم مهندسی بخش مهندسی صنایع (1395)
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی (1395)
 • داور دومین کنفرانس بین المللی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (1395)
 • عضو کمیته علمی نقش فناوری های نوین (1395)
 • استاد نمونه دانشگاه (1395)
 • رتبه اول جشنواره نخبگان و ممتازین- با حضور جناب آقای دکتر سعید جلیلی (1394)
 • رتبه اول پژوهش- جشنواره (1394)
 • استاد برتر دانشگاه (1394)
 • رتبه اول جشنواره مبتکرین-بخش مقاله (1394)
 • استاد برتر دانشگاه- بخش پژوهش (1394)
 • رتبه اول مقاله نویسی- سیویلیکا- غیرانتفاعی (1394)
 • رتبه اول پژوهش- بسیج دانشجویی استان تهران (1394)
 • پژوهشگر برتر دانشجویی- جشنواره ممتازین- سایت خبری دانشگاه علوم و تحقیقات (1394)
 • پژوهشگر برتر دانشجویی- کنفرانس بین المللی- سایت خبری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (1394)
 • پژوهشگر برتر کنفرانس بین المللی- تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع و مدیریت (1394)
 • پژوهشگر برتر کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت- جامع علمی کاربردی (1394)
 • رتبه اول پژوهش و استاد برتر- جشنواره (1394)
 • کسب عنوان مقاله برتر - دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع- دانشگاه خوارزمی (1394)
 • کسب عنوان مقاله برتر- کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع- جامع علمی کاربردی (1394)
 • کسب عنوان مقاله برتر- کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع- تهران (1394)
 • پژوهشگر برتر منتخب معاونت علمی – پژوهشی استان تهران (1394)
 • عضو کمیته علمی فناوری ها - بخش مدیریت (1394)
 • عضو کمیته داوری سومین کنفرانس بین المللی مدیریت- تهران (1394)
 • داور کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت (1394)
 • داور کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع با رویکرد توسعه کسب و کار (1394)
 • داور همایش بین المللی علوم مدیریت، پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها (1394)
 • داور کنگره سراسری تحول و نوآوری- مهرماه-شیراز (1394)
 • داور کنگره سراسری-آبان- شیراز (1394)
 • ادیتور مجله ساینس (1394)
 • پژوهشگر برتر ساینس (1394)
 • استاد نمونه دانشگاه، جشنواره (1394)
 • رتبه اول پژوهش و استاد برتر پژوهش، جشنواره فارغ التحصیلی (1394)
 • استاد نمونه دانشگاه (1394)
 • استاد برتر دانشگاه (1393)
 • رتبه اول مقاله نویسی- سیولیکا- غیرانتفاعی (1393)
 • پژوهشگر برتر کنفرانس بین المللی- بخش مهندسی صنایع و مدیریت- پیام نور (1393)
 • استاد برتر دانشگاه، جشنواره، هفته پژوهش (1393)
 • استاد نمونه دانشگاه (1393)
 • استاد نمونه دانشگاه(دانشگاه غیرانتفاعی) (1393)
 • استاد نمونه دانشگاه (1392)
 • استاد نمونه دانشگاه (1391)
 • استاد نمونه دانشگاه (1390)
 • استاد نمونه دانشگاه(دانشگاه پیام نور) (1390)
 • استاد نمونه دانشگاه (1389)
 • استاد نمونه دانشگاه(دانشگاه آزاداسلامی-جشنواره) (1389)
 • استاد نمونه دانشگاه (1388)
 • استاد نمونه دانشگاه (1387)
 • استاد نمونه دانشگاه (1386)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی(ارشد دوم)

Workshops

 • آموزش ایمنی عمومی - مرکر تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار (1393)

Other

 • عضو مرکز قرآنی ثقلین
 • مدرک تجوید قرآن- مسلط به تجوید قرآن