آقای دکتر Morteza Khanramaki

Dr. Morteza Khanramaki

دکتری تخصصی

Researcher ID: (113573)

3
1
3
5
1
2
2

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر تحصیلات تکمیلی و برنامه ریزی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر (1388-1398)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس کارگاه دانشگاه پیام نور رامسر (1394-1398)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور مرکز رامسر (1398-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در کاربر ارشد آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز رامسر (1398-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر آموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر اداری دانشگاه پیام نور استان مازندران (1400)

Other

  • تدریس دوره"کودپاش ها، بذرپاش ها و سمپاش ها" در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-مهر ۱۴۰۰
  • تدریس دوره" آشنایی با ماشین آلات و ادوات کشاورزی" در سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی مازندران-آذر۱۴۰۰