ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر mehdi saghaee

Doctor mehdi saghaee

استادیار

محور تخصصی:مدیریت توریسم و گردشگری

Researcher ID: (114828)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت mehdi saghaee در مجامع و انجمنهای علمی

mehdi saghaee Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی علم جغرافیادرایران (مطالعه موردی:گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی)کنگره ملی علوم انسانی1385
2دریافت فایل PDF مقالهگردشگری و چالش های زیست محیطی (پردازش گردشگری پایدار)همایش منطقه ای توریسم و توسعه1389
3دریافت فایل PDF مقالهمدیریت شهری و روش توانمندسازی بافتهای فرسوده شهری کلانشهر مشهد مطالعه موردی: محله عیدگاه1390
4دریافت فایل PDF مقالهخوانش فرا راهبردی متن فضایی زیارت و گردشگری در شهر مشهد (با تاکید بر مدیریت شهری)چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلتی های گردشگری مبتنی بر طبیعت در استان خراسان رضوی با تأکید بر عرضه محصولاولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم1391
6دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گلستان (مطالعه موردی : شهرستان بندرگزهمایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش گردشگری فرهنگی در پایداری و اشاعهی فرهنگ ایرانیاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
8دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی طبیعت گردی در ایران با تاکید برعرضه محصولاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
9دریافت فایل PDF مقالهگردشگری رویداد و بررسی اثرات ناشی از رویدادهااولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
10دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت برند در اقتصاد گردشگری کلان شهرها (نمونه موردی : کلان شهر مذهبی مشهد)اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
11دریافت فایل PDF مقالهسطح بندی جاذبه های گردشگری مبتنی بر طبیعت در استان گلستان (با تاکید بر مناطق نمونه گردشگری)همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان1392
12دریافت فایل PDF مقالهالزامات گردشگری در عصر جهانی شدناولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1392
13دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر عملکرد مدیریت روستایی در رابطه با گردشگری (با تاکید بر توسعه پایدار )همایش ملی توسعه روستایی1391
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر برنامه ریزی توسعه گردشگری در استان گلستان (رویکردی محصول محور)اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر1393
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کلیماتوریسم شهرستان خاش با استفاده ازمدل های زیست اقلیمی ترجونگ ، اولگیاولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر1393
16دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران(چالشها و راهکارها)همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده1393
17دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر گردشگری خرید در کلانشهرهای مذهبی مطالعه موردی:کلانشهر مشهدیازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهالگویابی فضایی قابلیت های گردشگری در ایران اولویت ها و اهدافیازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهواکاوی ضریب ماندگاری پایین گردشگران در استان گلستان با تأکید بر گردشگران عبوریاولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها1393
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی از تقابلهای دودویی در خوانش متن فضایی گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد با تأکید برارائه راهبردهای درونمتنیاولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها1393
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پیامدهای گردشگری خانه دوم در نواحی روستایی مناطق کوهستانی مطالعه موردی:روستای پیته نو بندرگزاولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها1393
22دریافت فایل PDF مقالهقابلیت های گردشگری در تمدن کاریزی (پردازشی پسامدرن)همایش ملی قنات1383
23دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در پارک خورشید مشهدششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی1393
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل استراتژیک عرصه های خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در کلانشهر مشهد (با تاکید بر مدیریت کیفیت منسجم گردشگری مذهبی)ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی1393
25دریافت فایل PDF مقالهمناطق عشایری و قابلیت های گردشگری (دورنمایی پسا گردشگری انبوه)همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران1383
26دریافت فایل PDF مقالهشهر، واسازی و تولید متن فضایی (با تاکید بر عدالت جغرافیایی)هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی وتحلیل عوامل موثرناشی از توسعه گردشگری رویداددراستان گلستان مطالعه موردی:جشنواره بین المللی اقوام ایران زمین درگرگانکنفرانس ملی ایده‌های نو در گردشگری، جغرافیا و توسعه بومی 1394
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی امکانات و جاذبه های تاریخی- طبیعی گردشگری شهرهای استان قم با مدل تاپسیساولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1394
29دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان نور)اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک1394
30دریافت فایل PDF مقالهرابطه کردشگری با تغییر کاربری اراضی کشاورزی (مورد مطالعه تفرجگاه ساحلی فرح آباد ساری)همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر1393
31دریافت فایل PDF مقالهمدیریت شهری و روش توانمند سازی بافت های فرسوده شهری کلانشهر مشهد مطالعه موردی محله عیدگاهاولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری1390
32دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی، کنترل و ذخیره انرژی الکتریکی در زمان حرکت و ترمزگیری قطارهای برقی مترو با استفاده از تکنولوژی هیبرید ابر خازنهفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران1394
33دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی راهبردی مقاصد ساحلی در توسعه گردشگری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR(نمونه مورد مطالعه:شهرستان ساری)کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
34دریافت فایل PDF مقالهجایگاه تعاونی ها در توسعه گردشگری استان گلستانهمایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان1394
35دریافت فایل PDF مقالهنقش تبلیغات در جذب گردشگری خراسان شمالیهمایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل کارکردهای TBD (بخش های تجارت گردشگری) در توسعه گردشگری شهریهمایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان1394
37دریافت فایل PDF مقالهسطح بندی خدمات اقامتی مشهد ازدید مصرف کنندگانهمایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان1394
38دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی بازار های هدف گردشگری استان گلستانهمایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان1394
39دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر مدیریت کیفیت جامع گردشگری در کلان شهر مشهدهمایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان1394
40دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در خراسان شمالیهمایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان1394
41دریافت فایل PDF مقالهنقش کورس اسب دوانی در راستای کارآفرینی گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گنبد)همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران1396
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی نقش آفرینی زنان شهری در گردشگری غذا ( مطالعه موردی استان گلستان )اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی استراتژیک نقش گردشگری در اقتصاد مقاومتی و توسعه استان گلستانهمایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها1396
44دریافت فایل PDF مقالهتبیین سیاست گذاری گردشگری در طرح های آمایش سرزمینی ایراندومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران1396

mehdi saghaee Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلان شهرها (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد)فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1391
2دریافت فایل PDF مقالهواکاوی شبکه مقاصد متن فضایی گردشگری در استان گلستان (خوانشی پساساختاری)مجله آمایش جغرافیایی فضا1397
3دریافت فایل PDF مقالهمهدی سقایی ، زهره جوانبخت قهفرخی ، حجت حاتمی نژاد ، مجتبی ثابت کوشکی نیان ، طرح ریزی استراتژیک قابلیت های گردشگری در عرفان اسلامی (با تاکید بر منطقه قومس) نشریه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) شماره 31397
4دریافت فایل PDF مقالهمهدی سقایی،"ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران."نشریه فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،دوره 3، شماره 41396

mehdi saghaee Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابگردشگری (ماهیت و مفاهیم)سمت1385Persian
2کتاباکوسیستم های طبیعی و اکوتوریسم با تاکید بر ایرانمهکامه1393Persian
3کتابصورتبندی واسازی در تکاپوی نظری جغرافیای رادیکال ( گذار از سیستم به متن)انتشارات انجمن ژئوپلتیک ایران1393Persian

mehdi saghaee Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1استادیار

mehdi saghaee Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1جغرافیاپسا دکتری1382-1388
2جغرافیاکارشناسی ارشد1380-1382
3جغرافیاکارشناسی1376-1380

سوابق شغلی و تخصصی mehdi saghaee

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1سابقه کار دانشگاهیمعاون آموزشی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی1397-1398

mehdi saghaee Workshops

Rowعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریYear
1همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستانموسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان1394
create: 23 April 2020 - view 1096

mehdi saghaee annual papers published chart

Contact informations

Email: mehdi.saghai@gmail.com
Mobile: 09153058529
Country: ایران Province: گلستان City: گرگان
Address: گرگان ـ ویلاشهر ـ بلوار نیایش ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

Share

Favorites

  • الگویابی فضایی، برنامه ریزی و توسعه گردشگری
  • ماهیت و مفاهیم تباهی حیات اجتماعی
Support