آقای دکتر Jabbar Khodadoost

Dr. Jabbar Khodadoost

Researcher ID: (115794)

2
6
5
3
2
8
3

Books

 • پایان نامه تاثیر تحولات نظام بین الملل پس از جنگ سرد بر سیاست خارجی و امنیتی آلمان(۲۰۱۴-۱۹۹۱)(رساله مقطع دکتری) (دانشگاه علامه طباطبائی٫ تهران) - 1396 - Persian
 • کتاب آشنایی با مراکز مطالعات بین المللی دینی جهان(تالیف مشترک) (مرکز مطالعات بین المللی دینی دانشگاه تهران٫تهران) - 1390 - Persian
 • کتاب هم اندیشی بررسی تحقیقات دینی در پیوند با مسائل عصر حاضر(تالیف مشترک) (مرکز مطالعات بین المللی دینی دانشگاه تهران٫ تهران) - 1388 - Persian
 • طرح پژوهشی طرح رشته کارشناسی ارشد مطالعات آلمان(همکار طرح) (دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران٫تهران) - 1386 - Persian
 • پایان نامه نقش و جایگاه آلمان متحد در اتحادیه اروپا(۲۰۰۵-۱۹۹۰) (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز) - 1386 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه پیام نور قرچک ورامین (1393-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در امور اداری و اجرایی در دانشگاه تهران (1376-1399)

Workshops

 • پنجمین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(ارائه چکیده مقاله) - دانشگاه علامه طباطبائی٫ تهران (1398)
 • نهمین همایش ملی سالیانه نظام بین الملل و نظم های در حال ظهور(ارائه چکیده مقاله) - انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل٫ تهران (1398)
 • سومین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(ارائه چکیده مقاله) - دانشگاه علامه طباطبائی٫ تهران (1395)
 • اولین کنفرانس بین المللی امنیتی تهران: نظم منطقه ای در غرب آسیا(ارائه چکیده و نسخه کامل مقاله به صورت مشترک) - موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران٫ تهران (1395)
 • کنفرانس ملی برجام(ارائه چکیده مقاله به صورت مشترک) - دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه٫ تهران (1395)
 • همایش ملی دولت پژوهی(ارائه چکیده و نسخه کامل مقاله به صورت مشترک) - دانشگاه فردوسی٫ مشهد (1395)
 • همایش بین المللی دین و همزیستی مسالمت آمیز(عضو کمیته اجرایی) - مرکز مطالعات بین المللی دینی دانشگاه تهران٫ تهران (1388)
 • همایش نگاهی به جامعه و فرهنگ آلمان(عضو کمیته اجرایی) - دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران٫تهران (1387)