جبار خدادوست | سیویلیکا

دکتر جبار خدادوست

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه تهران و علاقه مند به حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل

استان
تهران
شهر
تهران

عضویت جبار خدادوست در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته انجمن ایرانی مطالعات جهان
  • عضو پیوسته انجمن علوم سیاسی ایران
  • عضو پیوسته انجمن ایرانی روابط بین الملل

مقالات جبار خدادوست در کنفرانس های داخلی

آدمی، علی و جبار خدادوست، "جایگاه منطقه خلیج فارس در سیاست خارجی و امنیتی آلمان پس از جنگ سرد"، کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی امنیتی تهران، به اهتمام دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی و بهزاد احمدی لفورکی، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، جلد دوم، چاپ اول، بهمن ماه ۱۳۹۵
سال 1395
میرکوشش، امیرهوشنگ و جبار خدادوست،" دولت از نگاه نظریه انتقادی و سازه انگاری"، همایش ملی دولت پژوهی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
سال 1395

مقالات جبار خدادوست در ژورنال های داخلی

از سیاست نگاه به شرق تا سیاست سرد: مرکل، پوتین و سیاست خارجی آلمان در قبال روسیه
سال 1395
ارائه شده در ماهنامه پژوهش ملل
بحران یورو و تاثیر آن بر روند همگرایی اتحادیه اروپا
سال 1392
ارائه شده در پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل
نقش آلمان در حفظ صلح و امنیت بین المللی:مطالعه موردی افغانستان
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست
امنیت انرژی و پاسخ آلمان به تجدیدنظر طلبی روسیه: خطرات قدرت مدنی
سال 1398
ارائه شده در ماهنامه پژوهش ملل
رویکرد آلمان در برابر سیاست دفاعی امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در دوره پس از جنگ سرد
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه سیاست دفاعی
طباطبایی، سید محمد و جبار خدادوست،" سیاست دفاعی و امنیتی آلمان در دوره پس از جنگ سرد: از راهبرد ملی تا مسئولیت منطقه ای و بین المللی"، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال دهم، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۹۶
سال 1396

تالیفات جبار خدادوست

تاثیر تحولات نظام بین الملل پس از جنگ سرد بر سیاست خارجی و امنیتی آلمان(۲۰۱۴-۱۹۹۱)(رساله مقطع دکتری)(دانشگاه علامه طباطبائی٫ تهران)
1396 - فارسی
آشنایی با مراکز مطالعات بین المللی دینی جهان(تالیف مشترک)(مرکز مطالعات بین المللی دینی دانشگاه تهران٫تهران)
1390 - فارسی
هم اندیشی بررسی تحقیقات دینی در پیوند با مسائل عصر حاضر(تالیف مشترک)(مرکز مطالعات بین المللی دینی دانشگاه تهران٫ تهران)
1388 - فارسی
طرح رشته کارشناسی ارشد مطالعات آلمان(همکار طرح)(دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران٫تهران)
1386 - فارسی
نقش و جایگاه آلمان متحد در اتحادیه اروپا(۲۰۰۵-۱۹۹۰)(دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز)
1386 - فارسی

تحصیلات جبار خدادوست

دکتری تخصصی روابط بین الملل
1391 - 1396
کارشناسی ارشد روابط بین الملل
1383 - 1386
کارشناسی مترجمی زبان آلمانی
1370 - 1374

سوابق شغلی جبار خدادوست

تدریس دانشگاهی تدریس در دانشگاه پیام نور قرچک ورامین
1393 - 1395
سابقه کار دانشگاهی امور اداری و اجرایی در دانشگاه تهران
1376 - 1399

سوابق حضور جبار خدادوست در دوره ها و کارگاههای تخصصی

پنجمین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(ارائه چکیده مقاله) - دانشگاه علامه طباطبائی٫ تهران
(1398)
نهمین همایش ملی سالیانه نظام بین الملل و نظم های در حال ظهور(ارائه چکیده مقاله) - انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل٫ تهران
(1398)
سومین همایش بین المللی نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(ارائه چکیده مقاله) - دانشگاه علامه طباطبائی٫ تهران
(1395)
اولین کنفرانس بین المللی امنیتی تهران: نظم منطقه ای در غرب آسیا(ارائه چکیده و نسخه کامل مقاله به صورت مشترک) - موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران٫ تهران
(1395)
کنفرانس ملی برجام(ارائه چکیده مقاله به صورت مشترک) - دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه٫ تهران
(1395)
همایش ملی دولت پژوهی(ارائه چکیده و نسخه کامل مقاله به صورت مشترک) - دانشگاه فردوسی٫ مشهد
(1395)
همایش بین المللی دین و همزیستی مسالمت آمیز(عضو کمیته اجرایی) - مرکز مطالعات بین المللی دینی دانشگاه تهران٫ تهران
(1388)
همایش نگاهی به جامعه و فرهنگ آلمان(عضو کمیته اجرایی) - دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران٫تهران
(1387)