خانم Arezoo sadat Ayatollah

Arezoo sadat Ayatollah

دانشجوی دکتری

Researcher ID: (116973)

7
1
2
2
7

ISI Papers

Conference Papers

Books

  • کتاب پر کاربردترین آزمون های آماری (دانشگاه یزد) - 1397 - Persian
  • کتاب نظریه مجموعه فازی شهودی و کاربرد آن در مدیریت (دانشگاه ولی عصر رفسنجان) - 1397 - Persian

Education