Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

Parvaneh Mahmudi

Parvaneh Mahmudi

Researcher ID: (118993)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه Parvaneh Mahmudi

Parvaneh Mahmudi ISI Papers

Parvaneh Mahmudi Conference Papers

Parvaneh Mahmudi Conference Papers

  •  قادری، کمال؛ ایمان فاضلی ثانی، پروانه محمودی و بهارک معتمدوزیری، "آنالیز سیستم حوزه آبخیز بر اساس خصوصیات هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز کن، تهران)"، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی (1395)

Parvaneh Mahmudi Journal Papers

Parvaneh Mahmudi Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1پایان نامهارزیابی فرایندهای کمی و کیفی جریان سطحی با رویکرد تغییرات اقلیمی در حوزه های آبخیز سیمینه رود و زرینه رودانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات1399Persian
2پایان نامهبررسی اثر خشکسالی های اخیر بر تغییرات تراز آب های زیرزمینی حوزه آبخیز زریباردانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج1393Persian
3کتابشعرهای ناتمامژیار - کردستان1384Persian

Parvaneh Mahmudi Education

Parvaneh Mahmudi Workshops

Rowعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریYear
1حضور در برنامه رویش (شبکه آموزش) به عنوان کارشناس با موضوع اثر تغییر اقلیم بر سیلموسسه آموزش و ترویج کشاورزی1400
2مبارزه با آفات و بیماريھاي گیاھي جنگل و مرتعموسسه آموزش و ترویج کشاورزی1400
3وبینار مدیریت سیل در منشا، راهکاری علمی - اقتصادیاتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران1399
4وبینار پایش آبخیزهای معرف و زوجی: الگوهای مدیریتی و فرصت های تحقیقاتی پیش روپژوهشکده مدیریت آب، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و انجمن علمی مرتع آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی1399
5پهنه بندی سیلاب و مدلسازی رسوب در رودخانه ها با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل یک بعدی و دوبعدیموسسه آموزش و ترویج کشاورزی1399
6اسلام و محیط زيستموسسه آموزش و ترویج کشاورزی1399
7آبخیزداري 2موسسه آموزش و ترویج کشاورزی1398
8محیط زيست و دولت سبزموسسه آموزش و ترویج کشاورزی1397
create: 23 July 2020 - view 1309
Support