آقای Majid Khazali

Majid Khazali

فرد مهم علمی - Researcher ID: (119536)

7
3
3
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Education