آقای mohammad alimohammadi

mohammad alimohammadi

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی تهران

Researcher ID: (121068)

10
3
1
2

Conference Papers

Journal Papers

Education

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. (1400)
  • پژوهشگر برتر دوره کارشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم، دانشکده علوم قرآنی مراغه. (1397)