آقای دکتر Navid Saeidi rezvani

Dr. Navid Saeidi rezvani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (14249)

122
36
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers