محمد کاربخش راوری | سیویلیکا

مهندس محمد کاربخش راوری

کارشناس ارشد

معرفی

علاقه مند به حوزه خاک و پی

استان
کرمان
شهر
کرمان
آدرس
بلوار امام صادق علیه السلام بعد از میدان تره بار بعد از تالار ارشیا خیابان اقاقیا کوچه شماره 3 منزل دوم سمت راست. منزل کاربخش

علاقه مندی ها

پژوهش جامع در باره ساختار و عملکرد سیستم فونداسیون عمیق
بررسی رفتار اندرکنش خاک سازه و البته در درگیری با جریان آب و حرارت
مطالعه عددی و بررسی جامعه نرم افزار های المان محدود ، تفاضل محدود و المان مجزا والبته المان مرزی و غیره
شناخت مسائل تبادل انرژی و دستیابی به انرژی پاک در زیرشاخه های دانش ژئوتکنیک

مقالات محمد کاربخش راوری در کنفرانس های داخلی

بررسی رفتار پی های رادیه- ریزشمع در خاک رس کرمان (مطالعه موردی: برج جمهوری)
سال 1392
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
بررسی تغییرات ظرفیت باربری فونداسیون های رادیه شمع و گروه شمع در شرایط ژئوتکنیکی و سازه ای یکسان
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
بررسی عددی تغییرات سطح آب زیرزمینی بر مشخصات مکانیکی شمع در خاک رس به روش اجزا محدود
سال 1393
ارائه شده در دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
بررسی عملکرد سیستم شالوده عمیق در برابر جریان های آبهای زیر سطحی
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
سلیمان دهکردی, محسن؛ حسینعلی لازمی؛ محمد کاربخش راوری و ابوالفضل عظیمی، ۱۳۹۳، مقایسه تغییرات ظرفیت باربری و نشست، مابین فونداسیون تک شمع و شمع آجدار، در خاک رس اشباع، دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، میبد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،
سال 1393
سلیمان دهکردی, محسن؛ حسینعلی لازمی و محمد کاربخش راوری، ۱۳۹۳، پیش بینی احتمال وقوع پدیده لهیدگی در تونل امام زاده هاشم با استفاده از نسبت مدول افت به مدول دگرشکل پذیری، دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، میبد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،
سال 1393

سوابق حضور محمد کاربخش راوری در دوره ها و کارگاههای تخصصی

تجربیات گودبرداری های عمیق در شهر تهران به روش نیلینگ و انکراژ - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
(1393)