خانم دکتر Fattaneh Taghiyareh

Dr. Fattaneh Taghiyareh

استادیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176201)

25
24
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers