سعید قاضی مغربی | سیویلیکا

سعید قاضی مغربی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سعید قاضی مغربی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • جهاد دانشگاهی (عضو هیات علمی)
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری (ریاست)
  • زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله (رئیس کنفرانس)
  • فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات (هیات تحریریه)
  • هشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران (رئیس کنفرانس)

مقالات سعید قاضی مغربی در کنفرانس های داخلی

شبکه های اجتماعی ومحرمانگی اطلاعات
سال 1392
ارائه شده در همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
کاربرد الگوریتم آشکارسازی CFARدوبعدی در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال OFDM
سال 1392
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
بررسی سیستم جستجوگر آشیانه یاب های دوگان راداری باند ka با قابلیت احتمال شنود کم و مادون قرمز برای موشکهای کروز
سال 1392
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
بررسی عملکرد متعادل سازها در سیستم های چند عامل مبتنی بر MC-CDMA
سال 1393
ارائه شده در ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
مدل سازی وشبیه سازی کانال فضایی SCM به صورت تک ورودی تک خروجی
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
افزایش کارایی سیستم DVB-T2 با استفاده از کدگذاری خارجی Reed-Solomon
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
مقایسه و ارزیابی جامع روش های تخمین کانال با استفاده از اطلاعات آماری کانال در سیستم OFDM
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
مقایسه و ارزیابی جامع روش های درون یابی در تخمین کانال بدون استفاده از اطلاعات آماری کانال در سیستم OFDM
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
بررسی کاهش PAPR در سیستم DVB-T2 با شیوه ای نوین بر مبنای TR-Gradient
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
مقایسه و ارزیابی ارسال چندحاملی مبتنی بر ریزموجک براساس الگوهای FFT-OFDM و WPT-OFDM
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
تبیین ضرورت یکپارچگی خدمات ابری و اینترنت اشیا با رویکرد تضمین کیفیت سرویس
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
بررسی کانال چند مسیره در سیستم OFDM و بهبود عملکرد آن با استفاده از روش های فیلتر وینر و کالمن
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
بررسی روش های درونیابی در تخمین کانال در سیستم OFDM
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
شبیه سازی و مقایسه ی عملکرد دو سیستم چند حاملی FFT-OFDM و WPT-OFDM با استفاده از خانواده های متفاوت موجک در کانال AWGN
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
سرویس IPTV با شخصی سازی خودکار
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
ارزیابی پیاده سازی IPTV با استفاده از روش بی سیم
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
بررسی و ارزیابی جامع پارامتری روند تکاملی سکوها و استانداردهای پخش تلویزیون دیجیتال
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مهندسی برق
بهبود عملکرد سیستم های مبتنی بر OFDM در کانال محو شونده و AWGN با استفاده از برخی خانواده های موجک
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مهندسی برق
بهبود در دستیابی بهتر به پاسخ فرکانسی کانال OFDM با استفاده از روش های درون یابی یک بعدی و دو بعدی
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مهندسی برق
ارائه روشی موثر برای تخمین کانال در سیستم OFDM با استفاده از شبکه عصبی
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مهندسی برق
ارائه ی الگوریتمی موثر برای برای حمله به الگوریتم تکاپوی مشترک در سیستم پخش ویدئویی دیجیتال
سال 1395
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مهندسی برق
بهره وری طیفی در سیستم های Massive MIMO با زیر لایه D2D
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
تخصیص توان بهینه ساب کریرها در شبکه های رادیو شناختی مبتنی بر OFDM
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
کاهش اثر تداخل بین حاملی در سیستم های مخابراتی پهن باند OFDM در وسایل نقلیه پرسرعت
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
بهبود کارآیی DVB-T در شرایط تحرک با استفاده از چند جهتگی آنتن
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
سیار IPTV
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
تجزیه و تحلیل جامع و پیاده سازی سخت افزاری یک سیستم DVB-T2
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
پیاده سازی کانال ملاقات در شبکه های رادیو شناختی با تکنیک مبتنی بر سر خوشه
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
پیاده سازی کانال ملاقات در شبکه های رادیو شناختی با تکنیک مبتنی بر خوشه
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
کاهش مصرف انرژی در پروتکل MAC شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از منطق فازی
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
یک مقایسه جامع بین روش های مختلف آشکارسازی و تخمین پارامتر سیگنالهای طیف گسترده دنباله مستقیم
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
یک مقایسه جامع بین روش های مکان یابی سیگنال های تداخلی ماهواره مدار GEO به روش دو ماهواره ای و تک ماهواره ای
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
پیش بینی انتشار امواج رادیویی برای شهر تهران (منطقه نارمک) برپایه تنظیم بر روی مدل استاندارد
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
بررسی کاربرد چند جهتگی آنتن در جهت بهبود کارآیی DVB-T برای انتقال سیگنال تصویر دیجیتال در شرایط تحرک
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
بهبود عملکرد گیرندهDVB-T2 با استفاده از چرخش منظومه و کدگشاییLDPC
سال 1396
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر
بررسی و ارزیابی آثار مخرب ارتعاشات ریلی ناشی از حرکت قطار بر ساختمان ها و تاسیسات اطراف راه آهن و راهکارهای کاهش آن
سال 1396
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

مقالات سعید قاضی مغربی در ژورنال های داخلی

ارائه مدلی برای پیش بینی انتشار امواج رادیویی در فرکانسMHz2100 برای کلان شهر تهران
سال 1395
ارائه شده در دوفصلنامه الکترو مغناطیس کاربردی