آقای دکتر Alireza Noorpoor

Dr. Alireza Noorpoor

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176223)

44
10
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers