آقای دکتر Morteza Mousakhani

Dr. Morteza Mousakhani

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176229)

30
95
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers