محمد اسماعیل جلالی | سیویلیکا

محمد اسماعیل جلالی

دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

معرفی

تلفن
0273- 3300300

سمتهای علمی و اجرایی محمد اسماعیل جلالی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی شاهرود (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی (سردبیر)

مقالات محمد اسماعیل جلالی در کنفرانس های داخلی

مدل سازی برنامه ریزی تولید کوتاه مدت معادن روباز با هدف کنترل عیار استخراجی
سال 1389
ارائه شده در کنگره بین المللی معدن
قابلیت تزریق توده سنگ درزه دار (مطالعه موردی طرح تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان)
سال 1397
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن