آقای دکتر Mohamad Fatehi marji

Dr. Mohamad Fatehi marji

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176241)

47
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers