آقای دکتر HAMAID NADIMI

Dr. HAMAID NADIMI

استاد معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176263)

33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers