آقای دکتر Masoud Rashidinejad

Dr. Masoud Rashidinejad

استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176288)

154
25
214
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers