آقای Seyed Ali Asghar Ghoreishi

Seyed Ali Asghar Ghoreishi

استاد تمام دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176302)

70
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers