آقای دکتر Ali Ghaffari

Dr. Ali Ghaffari

استاد تمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176347)

117
6
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers