محمد جواد رحیمیان | سیویلیکا

محمد جواد رحیمیان

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی محمد جواد رحیمیان در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک (کارشناس نشریه)

سمتهای علمی و اجرایی محمد جواد رحیمیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (عضو هیات علمی)

مقالات محمد جواد رحیمیان در کنفرانس های داخلی

An Evaluation of English Textbooks for Intermediate Students: An Iranian English Institute Case Study
سال 1399
ارائه شده در ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران