محمود نجابت | سیویلیکا

محمود نجابت

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمود نجابت در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (عضو هیات علمی)
  • مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی (هیات تحریریه)

مقالات محمود نجابت در ژورنال های داخلی

مقایسه اثر درمانی و عوارض قطره سیپروفلوکساسین 0/3 درصد با قطره های تقویت شده سفازولین- جنتامایسین در مبتلایان به زخم باکتریایی قرنیه
سال 1381
ارائه شده در دوماهنامه فیض
A study on the most prevalent bacterial cause of corneal ulcer and their susceptibility to five common types of ophthalmic antibiotics
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی