آقای Saeed Ghaffarpour jahromi

Saeed Ghaffarpour jahromi

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176393)

128
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers