آقای دکتر Ayoub Torkian

Dr. Ayoub Torkian

دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176398)

93
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers