آقای Ali Haghighi Asl

Ali Haghighi Asl

استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176432)

64
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers