آقای دکتر Mohammad Hosein Ghobadi

Dr. Mohammad Hosein Ghobadi

Department of Geology, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176475)

149
46
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers