آقای دکتر Hosein Rahmanseresht

Dr. Hosein Rahmanseresht

استاد گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176595)

31
95
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers