آقای Ali Sorayai

Ali Sorayai

استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176602)

144
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers