ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

آقای Hamid Mozafari

Hamid Mozafari

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی -گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس -معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176652)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی -گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس -معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Hamid Mozafari در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی -گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس -معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

سمتهای علمی و اجرایی Hamid Mozafari در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Hamid Mozafari Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد سالیسیلیک اسید به منظور بهبود گیاهچه های حاصل از بذور گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.)همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کادمیوم بر روی میزان مالون دی آلدهید، سوپراکسید دیسموتاز و کلروفیل در برخی گونه های زراعیهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات بر هم کنش شوری و جیبرلیک اسید بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L)اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات پرایمینگ بذور گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L .) با هورمون جیبرلیک اسید بر درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در شرایط تنش شوریاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
5دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف شوری بر میزان رشد و عملکرد بیولوژیکی گیاه دارویی خردلهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر میزان پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم و فسفر در گیاه دارویی خردلهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
7دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم برخصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی خردلهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرمقادیرمختلف کود نیتروژن،کوددامی وکاربردتلفیقی آنهابرمیزان اسانس و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید (.(Anethum graveolens l)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرمقادیرمختلف کود نیتروژن، کوددامی وکاربردتلفیقی آنهابر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شوید (.Anethum graveolens l)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی استراتژی رقابتی زیست محیطی به عنوان روشی منحصر به فرد برای دستیابی به مزیت رقابتیکنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک جهت بهینهسازی ورقهای کامپوزیتاولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی1393
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمان های مختلف تنش حرارتی بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در هنگام جوانه زنی در گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum L.)همایش ملی گیاهان دارویی1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی ورق های کامپوزیتاولین همایش داخلی مکانیک1393
14دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان وانتقال حرارت جابجایی دریک کانال با استفاده ازنانوسیال آب و اکسیدآلومینیم با درنظرگرفتن حرکت براونی ذراتاولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم1393
15دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان و عدد ناسلت دریک لوله دایروی با استفاده ازنانوسیال آب و اکسیدآلومینیم با درنظرگرفتن حرکت برونی ذراتاولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی و آنالیز المان محدود مخزن تحت فشار کامپوزیتیاولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی1394
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عددی و شبیه سازی حداکثر تنش شکست مخزن تحت فشار کامپوزیتی با هد کرویاولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی1394
18دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی المان محدود و بهینه سازی مخازن جدار نازک تحت فشار جهت بررسی کمانش حرارتیاولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی1394
19دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و بررسی کمانش حرارتی و مکانیکی مخازن کامپوزیتی جدار نازک تحت فشار با استفاده از تحلیل المان محدوددومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقال حرارت عایق های حرارتی نانوکامپوزیتی ایروژل ،پلی استایرن و نانوگچ با روش المان محدوداولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی 1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی بهینه ترین عایق های حرارتی نانوکامپوزیتی ایروژل، پلی استایرن و نانوگچ با روش بهینه سازیالگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری با نرم افزار MATLABاولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی 1394
22دریافت فایل PDF مقالهتفکر استراتژیک جایگزین برنامه ریزی استراتژیکاولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران1394
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی بهینه ترین عایق های حرارتی نانوکامپوزیتی ایروژل نانسولت و نانوگچ با روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری با نرم افزارMATLABسومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار 1394
24دریافت فایل PDF مقالهبررسینقشبخشخصوصیدر ایران به منظور جلوگیری و مبارزه با شیوه های افزایشفساداولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1394
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مراحل فنولوژیکی و گروه بندی ژنوتیپهای لوبیا با استفاده از روش تجزیه خوشه اینخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی فسفات آمونیوم و سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد سویا ( Glycine max L)نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی آهن و سطوح تنش کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی(Glycine max L) و شاخ صهای رشد سویانخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور1393
28دریافت فایل PDF مقالهاتوماسیون اداری و نقش آن در تصمیم گیریششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
29دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی المان محدود و بهینه سازی مخازن جدار نازک تحت فشار جهت بررسی کمانش مکانیکیسومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی 1393
30دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مخازن کامپوزیتی تحت فشار با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماریسومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی 1393
31دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری میزان نفوذپذیری فیلم پلی اتیلنی حاوی نانو ذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم در برابر بخار آباولین همایش ملی فناوری نانو1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان بازیابی و توزیع پذیری بتانین با استفاده از سیستم های دو فازی آبی پلی اتیلن گلایکول 6000 + دکستران 15000 + نانو ذرات اکسید فلزیاولین همایش ملی فناوری نانو1395
33دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودن نانو ذرات بر جداسازی بتانین با استفاده از سیستم های دوفازی آبی پلیمر – پلیمراولین همایش ملی فناوری نانو1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه تجزیه پذیری موادپلی اتیلن پس ازقرارگیری درخاک و آباولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی1395
35دریافت فایل PDF مقالهاثر هیومیک اسید بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه کلزاهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
36دریافت فایل PDF مقالهمقابله با حمله تک تیرانداز در شبکه Tor با استفاده از کنترل انباشتگیبیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران1395
37دریافت فایل PDF مقالهپیشگرمکن هوای ژانگستروم با بازیافت انرژی و پیشگرم کردن هوادومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1396
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیش گرمکن دوار افزایش راندمان حرارتی بر مبنای انتقال انرژی گازهایخروجی به هوای ورودی بویلردومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1396
39دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی غلظت های مختلف آهن و هیومیک اسید در سیستم های زراعی کم نهاده برعملکرد ذرت علوفه ای BC678سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی آثار ایجاد موج سبز بر کاهش زمان تاخیر و زمان سفر وسایل نقلیه در معابر دارای تقاطعات چراغدار متوالی (مطالعه موردی: خیابان ثانی محله نارمک تهران)هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک1396
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمان سفر در معابر دارای تقاطع های چراغ دار متوالی و تعیین آثار ایجاد موج سبز بر کاهش زمان تاخیر وسایل نقلیهاولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری1396
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شکل ضربه زننده بر رفتار ورق های کامپوزیتی در برخورد با سرعت پایین با استفاده از روش المان محدودچهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته1397
43دریافت فایل PDF مقالهتحلیل المان محدود پدیده برخورد با سرعت کم بر کامپوزیت های چند لایه شیشه اپوکسیچهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته1397
44دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد حلقه برداری و غلظت های مختلف پوترسین بر برخی خصوصیات کمی، کیفی و آنتی اکسیدانی میوه انگور عسگری Vitis vinifera var. Asgariششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی خصوصیات میوه انگور عسگری Vitis vinifera var. Asgari تحت تاثیر حلقه برداری و پلی آمین هاششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شرایط حاصلخیزی خاک و تراکم بوته بر محتوای کلروفیلی و پرولین گیاه دارویی در شرایط متاثیر از تغییرات آب و هوایی در (S. Sahandica Bormn) مرزه سهندی منطقه استپیدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار بایوکامپوزیت هیدروژلی تقویت شده با فیبرهای کلاژن برای جایگزینی بافتاولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو1399
48دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نانو مواد بر ماشین کاری کامپوزیت های پایه فلزیاولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو1399
49دریافت فایل PDF مقالهاثر نانو ذرات فریت نیکل بر تقویت استحکام کششی خمشی رزین اپوکسیچهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته1397
50دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و پایش کانون ریزگرد ها استان بوشهر وتاثیر آن برروی صنعت جهانگردی با استفاده از GISکنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم1395

Hamid Mozafari Journal Papers

create: 2June2019 - view 1406

Hamid Mozafari annual papers published chart

Contact informations


Share

Support