مجتبی انصاری | سیویلیکا

مجتبی انصاری

دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مجتبی انصاری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تربیت مدرس (عضو هیات علمی)
  • اولین همایش بین المللی شهر جدید (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • دو فصلنامه مطالعات معماری ایران (هیات تحریریه)

مقالات مجتبی انصاری در کنفرانس های داخلی

طرح تحقیقاتی ایران و آلمان بمنظور نیترات زدائی از آب مشهد
سال 1385
ارائه شده در اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب
پروژه تحقیقاتی حذف یون نیترات بروش الکترودیالیز معکوس و مقایسه آن با روشهای اسمز معکوس ، تعویض یونی و بیولوژیکی
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
استفاده از نانوساختارها در درمان بیماری آلزایمر
سال 1393
ارائه شده در سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن اصلاح شده با بتاسیکلودکسترین جهت جلوگیری ازفیبریل زایی بتا آمیلوئید
سال 1393
ارائه شده در سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
Investigate the relationship between Social-Emotionalcompetenciesof managersand development of human resourcesin Educationof Hormozgan province
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
بررسی رابطه شایستگی های عاطفی اجتماعی مدیران و بهسازی منابع انسانی ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
18F FDG PET/CT in breast cancer: Incremental value over the conventional imaging modalities in initial and subsequent treatment strategy
سال 1394
ارائه شده در دوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
رابطه مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان آموزش و پرورش شهرستان گچساران
سال 1397
ارائه شده در چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
Amniotic fluid-derived stem (AFS) cell-seeded collagen-glycosaminoglycans scaffoldfor wound healing
سال 1397
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
Preparation and characterization of PLGA/Layered double hydroxide scaffolds for bone tissue engineering
سال 1397
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA)/TiO2 nanotube bioactive composite as a novel scaffold for bone tissue engineering
سال 1397
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
3D Printed TCP-based scaffold incorporating VEGF-loaded PLGA microspheres for craniofacial tissue engineering
سال 1397
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
بررسی استفاده از دریچه های کانال در استحصال آب باران برای استفاده در فضای سبز
سال 1393
ارائه شده در سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
بررسی روش های تامین آب در شرایط اضطراری
سال 1398
ارائه شده در ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE